23 juil. de 07:50 to 08:46
Hồ Nhất Duy changed 58 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1.  
 2. Quản lí các dịch vụ đã kết nối
  Quản các dịch vụ đã kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đổi theme
  Đổi theme
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã đổi theme thành công.
  Đã đổi theme thành công.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Có lỗi xảy ra khi đổi theme.
  lỗi xảy ra khi đổi theme.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trang web này yêu cầu JavaScript để chạy các tính năng. Nếu bạn đang tắt JavaScript, hãy bật lại và làm tươi trang.
  Trang web này yêu cầu JavaScript để chạy các tính năng. Nếu bạn đang tắt JavaScript, hãy bật lại làm tươi trang.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chia sẻ với %{provider}
  Chia sẻ với %{provider}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chào mừng đến với %{pod_name}
  Chào mừng đến với %{pod_name}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mạng xã hội trực tuyến nơi mà bạn toàn quyền kiểm soát
  Mạng hội trực tuyến nơi bạn toàn quyền kiểm soát
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Mạng xã hội trực tuyến nơi mà bạn toàn quyền kiểm soát
  Mạng hội trực tuyến nơi bạn toàn quyền kiểm soát
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mạng xã hội trực tuyến nơi bạn có toàn quyền kiểm soát
  Mạng hội trực tuyến nơi bạn toàn quyền kiểm soát
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trở thành người mà bạn muốn
  Trở thành người bạn muốn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chọn đối tượng xem
  Chọn đối tượng xem
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Facebook ép buộc bạn dùng danh tính thật, Diaspora thì không. Ở đây, bạn có thể trở thành người mà bạn muốn, tuỳ ý chia sẻ hay không chia sẻ về bản thân. Bạn có toàn quyền quyết định khi giao tiếp với người khác.
  Facebook ép buộc bạn dùng danh tính thật, Diaspora thì không. đây, bạn thể trở thành người bạn muốn, tuỳ ý chia sẻ hay không chia sẻ về bản thân. Bạn toàn quyền quyết định khi giao tiếp với người khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Vòng kết nối của Diaspora cho phép bạn chia sẻ với những người bạn muốn. Bạn có thể đăng công khai hay giới hạn tuỳ thích. Chia sẻ một hình ảnh vui nhộn với cả thế giới, hoặc một bí mật với những người bạn thân. Tuỳ thuộc vào bạn.
  Vòng kết nối của Diaspora cho phép bạn chia sẻ với những người bạn muốn. Bạn thể đăng công khai hay giới hạn tuỳ thích. Chia sẻ một hình ảnh vui nhộn với cả thế giới, hoặc một mật với những người bạn thân. Tuỳ thuộc vào bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Quản lý dữ liệu cá nhân
  Quản dữ liệu nhân
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhiều mạng xã hội sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để kiếm tiền bằng cách chẩn đoán những tương tác của bạn và sử dụng dữ liệu này để quảng cáo đủ thứ cho bạn. Diaspora không sử dụng dữ liệu của vào bất cứ việc gì khác.
  Nhiều mạng hội sử dụng dữ liệu nhân của bạn để kiếm tiền bằng cách chẩn đoán những tương tác của bạn sử dụng dữ liệu này để quảng cáo đủ thứ cho bạn. Diaspora không sử dụng dữ liệu của vào bất cứ việc khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chào mừng, anh bạn.
  Chào mừng, anh bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn sắp thay đổi internet. Bắt đầu nhé?
  Bạn sắp thay đổi internet. Bắt đầu nhé?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Cấu hình máy chủ
  Cấu hình máy chủ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tạo một tài khoản
  Tạo một tài khoản
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chọn bạn làm quản trị viên
  Chọn bạn làm quản trị viên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Cập nhật máy chủ của bạn
  Cập nhật máy chủ của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trợ giúp
  Trợ giúp
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đóng góp
  Đóng góp
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mở %{database_path} và %{diaspora_path} trong trình chỉnh sửa văn bản bất kỳ và xem trước cẩn thận, trong đó có ghi chú.
  Mở %{database_path} %{diaspora_path} trong trình chỉnh sửa văn bản bất kỳ xem trước cẩn thận, trong đó ghi chú.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{sign_up_link} cho tài khoản mới.
  %{sign_up_link} cho tài khoản mới.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có thể đọc hướng dẫn trong %{wiki}. Điều này sẽ thêm liên kết “%{admin_dashboard}” trong menu người dùng của bạn khi bạn đã đăng nhập. Nó cho phép bạn sử dụng tính năng tìm kiếm người dùng và xem thống kê máy chủ.
  Bạn thể đọc hướng dẫn trong %{wiki}. Điều này sẽ thêm liên kết %{admin_dashboard} trong menu người dùng của bạn khi bạn đã đăng nhập. cho phép bạn sử dụng tính năng tìm kiếm người dùng xem thống máy chủ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có thể đọc %{update_instructions}.
  Bạn thể đọc %{update_instructions}.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. cập nhật hướng dẫn trong Diaspora wiki
  cập nhật hướng dẫn trong Diaspora wiki
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chúng tôi đã liệt kê vài %{faq} bao gồm những mẹo và thủ thuật, lẫn cách giải quyết những vấn đề thường gặp. Hoặc tham gia %{irc}.
  Chúng tôi đã liệt vài %{faq} bao gồm những mẹo thủ thuật, lẫn cách giải quyết những vấn đề thường gặp. Hoặc tham gia %{irc}.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. FAQ cho quản trị viên có trong wiki
  FAQ cho quản trị viên trong wiki
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. liên hệ chúng tôi qua IRC
  liên hệ chúng tôi qua IRC
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giúp Diaspora tốt hơn! Nếu bạn tìm thấy lỗi, xin hãy %{report_bugs}.
  Giúp Diaspora tốt hơn! Nếu bạn tìm thấy lỗi, xin hãy %{report_bugs}.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. báo cáo chúng
  báo cáo chúng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thư mời
  Thư mời
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Định danh độc nhất
  Định danh độc nhất
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào định danh độc nhất của bạn.
  Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào định danh độc nhất của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tên đầy đủ
  Tên đầy đủ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Định danh độc nhất
  Định danh độc nhất
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mã số định danh
  số định danh
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào định danh độc nhất của bạn.
  Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào định danh độc nhất của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào mã số định danh của bạn.
  Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào số định danh của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào tên đầy đủ của bạn.
  Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào tên đầy đủ của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tên người dùng
  Tên người dùng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào tên người dùng của bạn.
  Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào tên người dùng của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào dữ liệu cá nhân nâng cao của bạn.
  Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào dữ liệu nhân nâng cao của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hồ sơ nâng cao (Chỉ-đọc)
  Hồ nâng cao (Chỉ-đọc)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào dữ liệu cá nhân nâng cao của bạn.
  Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào dữ liệu nhân nâng cao của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào hồ sơ cá nhân nâng cao của bạn.
  Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào hồ nhân nâng cao của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ảnh đại diện
  Ảnh đại diện
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào ảnh đại diện của bạn.
  Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào ảnh đại diện của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Token thư mời
  Token thư mời
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có một tin nhắn riêng tư mới
  Bạn một tin nhắn riêng mới
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tuyệt với với nhau! ♥
  Tuyệt với với nhau!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chưa có người dùng nào.
  Chưa người dùng nào.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. CSRF token không hợp lệ. Xin đăng nhập và thử lại.
  CSRF token không hợp lệ. Xin đăng nhập thử lại.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn cần thêm vài người dùng trước khi bắt đầu đối thoại
  Bạn cần thêm vài người dùng trước khi bắt đầu đối thoại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn vừa được %{inviter} mời tham gia máy chủ này mặc dù bạn đã đăng ký rồi.
  Bạn vừa được %{inviter} mời tham gia máy chủ này mặc bạn đã đăng rồi.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Máy chủ này không cho phép gửi thư mời.
  Máy chủ này không cho phép gửi thư mời.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chưa thích được.
  Chưa thích được.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chúng tôi đã nhận một yêu cầu chưa cho phép từ tài khoản của bạn, %{name}
  Chúng tôi đã nhận một yêu cầu chưa cho phép từ tài khoản của bạn, %{name}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xin chào %{name}, Diaspora đã phát hiện một lượt truy cập tài khoản của bạn bất thường. Để tránh mất mát dữ liệu, bạn đã bị tự động đăng xuất. Đừng lo; hiện bạn đã có thể đăng nhập lại an toàn. Yêu cầu đó sử dụng sai CSRF token. Đây có thể là lỗi vô tình, nhưng cũng có thể là tấn công CSRF. Một số nguyên nhân: - Một add-on gây lỗi truy vấn hoặc tạo truy vấn mà không token; - Bạn chưa tắt một tab vẫn còn đăng nhập; - Một trang web tự tạo truy vấn dưới yêu cầu của bạn; - Nhiều công cụ mở rộng khác; - Mã độc cố truy cập dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm về CSRF, xem [%{link}](%{link}). Nếu bạn thấy tin nhắn này lần nữa, xin hãy kiểm tra những nguyên nhân như trên, bao gồm những add-on trình duyệt mà bạn sử dụng. Cảm ơn, Robot email Diaspora!
  Xin chào %{name}, 
   
  Diaspora đã phát hiện một lượt truy cập tài khoản của bạn bất thường. Để tránh mất mát dữ liệu, bạn đã bị tự động đăng xuất. Đừng lo; hiện bạn đã thể đăng nhập lại an toàn. 
   
  Yêu cầu đó sử dụng sai CSRF token. Đây thể lỗi tình, nhưng cũng thể tấn công CSRF. 
   
  Một số nguyên nhân: 
   
    - Một add-on gây lỗi truy vấn hoặc tạo truy vấn không token; 
    - Bạn chưa tắt một tab vẫn còn đăng nhập; 
    - Một trang web tự tạo truy vấn dưới yêu cầu của bạn; 
    - Nhiều công cụ mở rộng khác; 
    - độc cố truy cập dữ liệu của bạn. 
   
  Tìm hiểu thêm về CSRF, xem [%{link}](%{link}). 
   
  Nếu bạn thấy tin nhắn này lần nữa, xin hãy kiểm tra những nguyên nhân như trên, bao gồm những add-on trình duyệt bạn sử dụng. 
   
  Cảm ơn, 
  Robot email Diaspora!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
23 juil. de 07:50 to 08:46