יש מתרגמים פעילים?

Discussion commencée , sans commentaire.
  1. A6cc2b5d0054bd378510783d9ba5d713
    Itai Traducteur en hébreu ayant un droit de relecture total (incluant ses propres traductions)

    העברית בדיאספורה מצריכה עבודה - כרגע קיימים תרגומים לא נכונים בהקשר שבו הם מופיעים, יש משתנים במקום לא נכון במשפטים וכדומה. התחלתי לעבוד על שיפורים.