🔁


Historique

 1. By using a simplified system called %{markdown}. You can find the full Markdown syntax %{here}. The preview button is really helpful here, as you can see how your message will look before you share it.
  By using a simplified system called %{markdown}. You can find the full Markdown syntax %{here}. The preview button is really helpful here, as you can see how your message will look before you share it.

  By using a simplified system called %{markdown}. You can find the full Markdown syntax %{here}. The preview button is really helpful here, as you can see how your message will look before you share it.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. By using a simplified system called %{markdown}. You can find the full Markdown syntax %{here}. The preview button is really helpful here, as you can see how your message will look before you share it.
  By using a simplified system called %{markdown}. You can find the full Markdown syntax %{here}. The preview button is really helpful here, as you can see how your message will look before you share it.

  By using a simplified system called %{markdown}. You can find the full Markdown syntax %{here}. The preview button is really helpful here, as you can see how your message will look before you share it.

  modifié par Jonne Haß via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 3. Du kan använda systemet %{markdown}-systemet. Du kan hela systemets syntax %{here}. Använd knappen för att förhandsgranska inlägget så att du ser att det blir som du hade tänkt dig.
  Du kan använda systemet %{markdown}-systemet. Du kan hela systemets syntax %{here}. Använd knappen för att förhandsgranska inlägget att du ser att det blir som du hade tänkt dig.
  modifié par Johan Öhlin .
  Copier dans le presse-papier
 4. Du kan använda %{markdown}-systemet. Du kan hela systemets syntax %{here}. Använd knappen för att förhandsgranska inlägget så att du ser att det blir som du hade tänkt dig.
  Du kan använda %{markdown}-systemet. Du kan hela systemets syntax %{here}. Använd knappen för att förhandsgranska inlägget att du ser att det blir som du hade tänkt dig.
  modifié par Johan Öhlin .
  Copier dans le presse-papier
 5. Du kan använda %{markdown}-systemet. Du kan se systemets syntax %{here}. Använd knappen för att förhandsgranska inlägget så att du ser att det blir som du hade tänkt dig.
  Du kan använda %{markdown}-systemet. Du kan se systemets syntax %{here}. Använd knappen för att förhandsgranska inlägget att du ser att det blir som du hade tänkt dig.
  modifié par Johan Öhlin .
  Copier dans le presse-papier
 6. Du kan använda %{markdown}-systemet. Du kan se systemets syntax %{here}. Använd knappen för att förhandsgranska inlägget så att du ser att det blir som du hade tänkt dig.
  Du kan använda %{markdown}-systemet. Du kan se systemets syntax %{here}. Använd knappen för att förhandsgranska inlägget att du ser att det blir som du hade tänkt dig.
  modifié par Johan Öhlin .
  Copier dans le presse-papier
 7. diaspora* uses a simplified system called %{markdown}. The publisher has buttons to make it easy to format your text. If you want to format your post manually, you can find the full Markdown syntax %{here}. The preview tab means you can see how your message will look before you share it. Remember that you can’t edit it once posted, so use the preview to make sure it’s perfect before pressing Share!
  diaspora* uses a simplified system called %{markdown}. The publisher has buttons to make it easy to format your text. If you want to format your post manually, you can find the full Markdown syntax %{here}. The preview tab means you can see how your message will look before you share it. Remember that you can’t edit it once posted, so use the preview to make sure it’s perfect before pressing Share!

  diaspora* uses a simplified system called %{markdown}. The publisher has buttons to make it easy to format your text. If you want to format your post manually, you can find the full Markdown syntax %{here}. The preview tab means you can see how your message will look before you share it. Remember that you cant edit it once posted, so use the preview to make sure its perfect before pressing Share!

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 8. Du kan använda %{markdown}-systemet. Du kan se systemets syntax %{here}. Använd knappen för att förhandsgranska inlägget så att du ser att det blir som du hade tänkt dig.
  Du kan använda %{markdown}-systemet. Du kan se systemets syntax %{here}. Använd knappen för att förhandsgranska inlägget att du ser att det blir som du hade tänkt dig.
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 9. diaspora* uses a simplified system called %{markdown}. The publisher has buttons to make it easy to format your text. If you want to format your post manually, you can find the full Markdown syntax %{here}. The preview tab means you can see how your message will look before you share it. Remember that you can’t edit it once posted, so use the preview to make sure it’s perfect before pressing Share!
  diaspora* uses a simplified system called %{markdown}. The publisher has buttons to make it easy to format your text. If you want to format your post manually, you can find the full Markdown syntax %{here}. The preview tab means you can see how your message will look before you share it. Remember that you can’t edit it once posted, so use the preview to make sure it’s perfect before pressing Share!

  diaspora* uses a simplified system called %{markdown}. The publisher has buttons to make it easy to format your text. If you want to format your post manually, you can find the full Markdown syntax %{here}. The preview tab means you can see how your message will look before you share it. Remember that you cant edit it once posted, so use the preview to make sure its perfect before pressing Share!

  modifié par Dennis Schubert via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 10. Diaspora använder ett förenklat system som kallas %{markdown}. Du som skriver har knappar för att hjälpa dig formatera texten. Om du vill formatera manuallt, hittar du hela syntaxen %{here}. Fliken för att förhandsvisa, ger dig möjlighet att se meddelandet innan du delar. Glöm inte att inte kan ändra efter publikation; var därför nogrann med att förhandsgranska innan!
  Diaspora använder ett förenklat system som kallas %{markdown}. Du som skriver har knappar för att hjälpa dig formatera texten. Om du vill formatera manuallt, hittar du hela syntaxen %{here}. Fliken för att förhandsvisa, ger dig möjlighet att se meddelandet innan du delar. Glöm inte att inte kan ändra efter publikation; var därför nogrann med att förhandsgranska innan!
  modifié par Johan Öhlin .
  Copier dans le presse-papier
 11. Diaspora använder ett förenklat system som kallas %{markdown}. När du skriver finns knappar för att hjälpa dig formatera texten. Om du vill formatera manuallt, hittar du hela syntaxen %{here}. Fliken för att förhandsvisa, ger dig möjlighet att se meddelandet innan du delar. Glöm inte att inte kan ändra efter publikation; var därför nogrann med att förhandsgranska innan!
  Diaspora använder ett förenklat system som kallas %{markdown}. När du skriver finns knappar för att hjälpa dig formatera texten. Om du vill formatera manuallt, hittar du hela syntaxen %{here}. Fliken för att förhandsvisa, ger dig möjlighet att se meddelandet innan du delar. Glöm inte att inte kan ändra efter publikation; var därför nogrann med att förhandsgranska innan!
  modifié par Johan Öhlin .
  Copier dans le presse-papier
 12. Diaspora använder ett förenklat system som kallas %{markdown}. När du skriver finns knappar för att hjälpa dig formatera texten. Om du vill formatera manuallt, hittar du hela syntaxen %{here}. Fliken för att förhandsvisa, ger dig möjlighet att se meddelandet innan du delar. Glöm inte att inte kan ändra efter publikation; var därför nogrann med att förhandsgranska innan!
  Diaspora använder ett förenklat system som kallas %{markdown}. När du skriver finns knappar för att hjälpa dig formatera texten. Om du vill formatera manuallt, hittar du hela syntaxen %{here}. Fliken för att förhandsvisa, ger dig möjlighet att se meddelandet innan du delar. Glöm inte att inte kan ändra efter publikation; var därför nogrann med att förhandsgranska innan!
  modifié par Johan Öhlin .
  Copier dans le presse-papier