19 juin de 09:27 to 09:43
Qstionapp changed 40 translations in Norwegian Bokmål on Dilmot. Hide changes
 1. Du har opprettet en ny konto: <b><i>% {konto}</b></i>. <br>Vennligst sjekk din e-post (% {e}) og bekrefte kontoen.
  Du har opprettet en ny konto: <b><i>% {konto}</b></i>. <br>Vennligst sjekk din e-post (% {e}) og bekrefte kontoen.
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har opprettet en ny konto: <b><i>%{account}</b></i>. <br>Vennligst sjekk din e-post (%{email}) og bekrefte kontoen.
  Du har opprettet en ny konto: <b><i>%{account}</b></i>. <br>Vennligst sjekk din e-post (%{email}) og bekrefte kontoen.
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. % {guest_name} er oppslaget noe
  % {guest_name} er oppslaget noe
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. %{guest_name} er oppslaget noe
  %{guest_name} er oppslaget noe
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. % {guest_name} svarer
  % {guest_name} svarer
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. %{guest_name} svarer
  %{guest_name} svarer
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. % {Konto}-kontoen
  % {Konto}-kontoen
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. %{account}-kontoen
  %{account}-kontoen
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Visningsside % {konto} offentlig
  Visningsside % {konto} offentlig
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Visningsside %{account} offentlig
  Visningsside %{account} offentlig
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Starter på % {starts_at}
  Starter % {starts_at}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Starter på %{starts_at}
  Starter %{starts_at}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Du har åpnet en ny konto % {new_account_url}
  Du har åpnet en ny konto % {new_account_url}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har åpnet en ny konto %{new_account_url}
  Du har åpnet en ny konto %{new_account_url}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Om % {account_name}
  Om % {account_name}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Om %{account_name}
  Om %{account_name}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Gjeldende tid i % {time_zone}: % {current_time}
  Gjeldende tid i % {time_zone}: % {current_time}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Gjeldende tid i %{time_zone}: %{current_time}
  Gjeldende tid i %{time_zone}: %{current_time}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Spørsmål mottatt (Stream: % {stream_title})
  Spørsmål mottatt (Stream: % {stream_title})
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Spørsmål mottatt (Stream: %{stream_title})
  Spørsmål mottatt (Stream: %{stream_title})
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dilmot daglig Sammendrag: % {questions_count} nye spørsmål i din konto % {konto}
  Dilmot daglig Sammendrag: % {questions_count} nye spørsmål i din konto % {konto}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Dilmot daglig Sammendrag: %{questions_count} nye spørsmål i din konto %{account}
  Dilmot daglig Sammendrag: %{questions_count} nye spørsmål i din konto %{account}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Du har mottatt et nytt spørsmål i strømmen % {tittel}
  Du har mottatt et nytt spørsmål i strømmen % {tittel}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har mottatt et nytt spørsmål i strømmen %{title}
  Du har mottatt et nytt spørsmål i strømmen %{title}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hei % {admin_name}
  Hei % {admin_name}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Hei %{admin_name}
  Hei %{admin_name}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Du har mottatt i dag % {questions_count} nye spørsmål i % {stream_counts} stream(s)
  Du har mottatt i dag % {questions_count} nye spørsmål i % {stream_counts} stream(s)
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har mottatt i dag %{questions_count} nye spørsmål i %{stream_counts} stream(s)
  Du har mottatt i dag %{questions_count} nye spørsmål i %{stream_counts} stream(s)
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. % {stream_title}: % {questions_counter} nye spørsmål
  % {stream_title}: % {questions_counter} nye spørsmål
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. %{stream_title}: %{questions_counter} nye spørsmål
  %{stream_title}: %{questions_counter} nye spørsmål
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Og % {} flere spørsmål
  Og % {} flere spørsmål
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Og %{more} flere spørsmål
  Og %{more} flere spørsmål
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Spør % {name}
  Spør % {name}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Spør %{name}
  Spør %{name}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Du har bare bekreftet din email <b>% {e}</b>
  Du har bare bekreftet din email <b>% {e}</b>
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har bare bekreftet din email <b>%{email}</b>
  Du har bare bekreftet din email <b>%{email}</b>
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vi kunne ikke bekrefte din e-<b>% {e}</b>
  Vi kunne ikke bekrefte din e-<b>% {e}</b>
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Vi kunne ikke bekrefte din e-<b>%{email}</b>
  Vi kunne ikke bekrefte din e-<b>%{email}</b>
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vi kunne ikke bekrefte din e-<code>&lt;b&gt;</code><var>%{email}</var><code>&lt;/b&gt;</code>
  Vi kunne ikke bekrefte din e-<code>&lt;b&gt;</code><var>%{email}</var><code>&lt;/b&gt;</code>
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 2. Vi kunne ikke bekrefte din e-mail <b>%{email}</b>
  Vi kunne ikke bekrefte din e-mail <b>%{email}</b>
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. % {guest_name} (% {stream_title}"stream) har besvart spørsmålet ditt!
  % {guest_name} (% {stream_title}"stream) har besvart spørsmålet ditt!
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. %{guest_name} ('%{stream_title}' stream) har besvart spørsmålet ditt!
  %{guest_name} ('%{stream_title}' stream) har besvart spørsmålet ditt!
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hilsener % {reader_name}
  Hilsener % {reader_name}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Hilsener %{reader_name}
  Hilsener %{reader_name}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hei % {reader_name}
  Hei % {reader_name}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Hei %{reader_name}
  Hei %{reader_name}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. % {guest_name} har besvart spørsmålet
  % {guest_name} har besvart spørsmålet
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. %{guest_name} har besvart spørsmålet
  %{guest_name} har besvart spørsmålet
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. % {guest_name} svar
  % {guest_name} svar
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. %{guest_name} svar
  %{guest_name} svar
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. En bekreftelse email ville være sendt til % {e}
  En bekreftelse email ville være sendt til % {e}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. En bekreftelse email ville være sendt til %{email}
  En bekreftelse email ville være sendt til %{email}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Du introdusert en misformet e-postadresse (% {e}), det vil bli ignorert
  Du introdusert en misformet e-postadresse (% {e}), det vil bli ignorert
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du introdusert en misformet e-postadresse (%{email}), det vil bli ignorert
  Du introdusert en misformet e-postadresse (%{email}), det vil bli ignorert
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Navnet kan ikke overskride % {max_length} tegn
  Navnet kan ikke overskride % {max_length} tegn
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Navnet kan ikke overskride %{max_length} tegn
  Navnet kan ikke overskride %{max_length} tegn
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Kontakt-oss skjemaet melding fra % {name}
  Kontakt-oss skjemaet melding fra % {name}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Kontakt-oss skjemaet melding fra %{name}
  Kontakt-oss skjemaet melding fra %{name}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Du ble lagt som moderator å dilmot plattform på kontoen % {konto}
  Du ble lagt som moderator å dilmot plattform kontoen % {konto}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du ble lagt som moderator å dilmot plattform på kontoen %{account}
  Du ble lagt som moderator å dilmot plattform kontoen %{account}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Du ble lagt til som sensuransvarlig konto % {konto}.
  Du ble lagt til som sensuransvarlig konto % {konto}.
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du ble lagt til som sensuransvarlig konto %{account}.
  Du ble lagt til som sensuransvarlig konto %{account}.
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Dilmot kontoen vil bli koblet til % {leverandør} konto % {konto}
  Dilmot kontoen vil bli koblet til % {leverandør} konto % {konto}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Dilmot kontoen vil bli koblet til %{provider} konto %{account}
  Dilmot kontoen vil bli koblet til %{provider} konto %{account}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Etter konto er knyttet til din % {leverandør} konto <b>% {brukernavn}</b>Etter konto er knyttet til din % {leverandør} konto <b>% {brukernavn}</b>
  oneCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 1

  Etter konto er knyttet til din % {leverandør} konto <b>% {brukernavn}</b>


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Etter konto er knyttet til din % {leverandør} konto <b>% {brukernavn}</b>


  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Etter konto er knyttet til din %{provider} konto <b>%{username}</b>Etter %{count} konto er knyttet til din %{provider} konto <b>%{username}</b>
  oneCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 1

  Etter konto er knyttet til din %{provider} konto <b>%{username}</b>


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Etter %{count} konto er knyttet til din %{provider} konto <b>%{username}</b>


  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Du har allerede en konto knyttet til din % {leverandør} konto <b>% {brukernavn}</b>. <br>Du kan enten <a href='%{complete_signup_url}'> fullført registreringsprosessen</a> eller Logg inn:Du har allerede en konto knyttet til din % {leverandør} konto <b>% {brukernavn}</b>. <br>Du kan enten <a href='%{complete_signup_url}'> fullført registreringsprosessen</a> eller Logg inn:
  oneCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 1

  Du har allerede en konto knyttet til din % {leverandør} konto <b>% {brukernavn}</b>. <br>Du kan enten <a href='%{complete_signup_url}'> fullført registreringsprosessen</a> eller Logg inn:


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Du har allerede en konto knyttet til din % {leverandør} konto <b>% {brukernavn}</b>. <br>Du kan enten <a href='%{complete_signup_url}'> fullført registreringsprosessen</a> eller Logg inn:


  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Du har allerede en konto knyttet til din %{provider} konto <b>%{username}</b>. <br>Du kan enten <a href='%{complete_signup_url}'> fullført registreringsprosessen</a> eller Logg inn:Du har allerede en %{count} konto knyttet til din %{provider} konto <b>%{username}</b>. <br>Du kan enten <a href='%{complete_signup_url}'> fullført registreringsprosessen</a> eller Logg inn:
  oneCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 1

  Du har allerede en konto knyttet til din %{provider} konto <b>%{username}</b>. <br>Du kan enten <a href='%{complete_signup_url}'> fullført registreringsprosessen</a> eller Logg inn:


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Du har allerede en %{count} konto knyttet til din %{provider} konto <b>%{username}</b>. <br>Du kan enten <a href='%{complete_signup_url}'> fullført registreringsprosessen</a> eller Logg inn:


  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. % {rolle} av kontoen <a href='%{url}' target='_blank'> % {konto}</a>
  % {rolle} av kontoen <a href='%{url}' target='_blank'> % {konto}</a>
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. %{role} av kontoen <a href='%{url}' target='_blank'> %{account}</a>
  %{role} av kontoen <a href='%{url}' target='_blank'> %{account}</a>
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Gjest strømmen <a href='%{url}' target='_blank'> % {strømmen}</a>
  Gjest strømmen <a href='%{url}' target='_blank'> % {strømmen}</a>
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Gjest strømmen <a href='%{url}' target='_blank'>%{stream}</a>
  Gjest strømmen <a href='%{url}' target='_blank'>%{stream}</a>
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Annonser-ledig er din % {underdomene} Dilmot konto ferd med å avslutte!
  Annonser-ledig er din % {underdomene} Dilmot konto ferd med å avslutte!
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Annonser-ledig er din %{subdomain} Dilmot konto ferd med å avslutte!
  Annonser-ledig er din %{subdomain} Dilmot konto ferd med å avslutte!
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hei % {admin_name}
  Hei % {admin_name}
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Hei %{admin_name}
  Hei %{admin_name}
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Din 1-måned reklame-fri periode av kontoen <a href='%{account_url}'> % {underdomene}</a> Dilmot avsluttes % {ads_free_days_left} dager.
  Din 1-måned reklame-fri periode av kontoen <a href='%{account_url}'> % {underdomene}</a> Dilmot avsluttes % {ads_free_days_left} dager.
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Din 1-måned reklame-fri periode av kontoen <a href='%{account_url}'>%{subdomain}</a> Dilmot avsluttes %{ads_free_days_left} dager.
  Din 1-måned reklame-fri periode av kontoen <a href='%{account_url}'>%{subdomain}</a> Dilmot avsluttes %{ads_free_days_left} dager.
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
 1. Din 1-måned reklame-fri periode av kontoen % {underdomene} Dilmot (% {account_url}) avsluttes % {ads_free_days_left} dager.
  Din 1-måned reklame-fri periode av kontoen % {underdomene} Dilmot (% {account_url}) avsluttes % {ads_free_days_left} dager.
  modifié par Qstionapp via une opération en batch.
  Copier dans le presse-papier
 2. Din 1-måned reklame-fri periode av kontoen %{subdomain} Dilmot (%{account_url}) avsluttes %{ads_free_days_left} dager.
  Din 1-måned reklame-fri periode av kontoen %{subdomain} Dilmot (%{account_url}) avsluttes %{ads_free_days_left} dager.
  modifié par Qstionapp .
  Copier dans le presse-papier
19 juin de 09:27 to 09:43