History

 1. The text to be displayed inside the box. Optional. The default is empty string.
  The text to be displayed inside the box. Optional. The default is empty string.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Tekst do wyświetlenia w ramce. argument opcjonalny. Wartość domyślna to pusty ciąg.
  Tekst do wyświetlenia w ramce. argument opcjonalny. Wartość domyślna to pusty ciąg.

  Tekst do wyświetlenia w ramce. argument opcjonalny. Wartość domyślna to pusty ciąg.

  changed by Rsiewruk .
  Copy to clipboard