History

 1. Maksymalna liczba słupków dostępnych dla wskaźnika w celach historycznych. Ten parametr jest stosowany do każdej zmiennej wbudowanej lub zmiennej użytkownika w skrypcie, jeśli w kodzie skryptu istnieje odwołanie do danych historycznych zmiennej (używany jest operator „[]”). Zmienne rozmiary buforów w Pine Script są zazwyczaj wykrywane automatycznie. W niektórych przypadkach nie jest to jednak możliwe, dlatego parametr pozwala użytkownikowi ręcznie ustawić dolną granicę tej wartości. UWAGA: użycie funkcji {@fun max_bars_back} zamiast parametru jest optymalne, ponieważ dotyczy tylko jednej zmiennej.
  Maksymalna liczba słupków dostępnych dla wskaźnika w celach historycznych. Ten parametr jest stosowany do każdej zmiennej wbudowanej lub zmiennej użytkownika w skrypcie, jeśli w kodzie skryptu istnieje odwołanie do danych historycznych zmiennej (używany jest operator []). Zmienne rozmiary buforów w Pine Script zazwyczaj wykrywane automatycznie. W niektórych przypadkach nie jest to jednak możliwe, dlatego parametr pozwala użytkownikowi ręcznie ustawić dolną granicę tej wartości. UWAGA: użycie funkcji {@fun max_bars_back} zamiast parametru jest optymalne, ponieważ dotyczy tylko jednej zmiennej.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Maximum number of bars available for a indicator for historical reference. This parameter is applied to every built-in or user variable in the script if there is a reference to historical data of a variable in the script code (‘[]’ operator is used). Variable buffer sizes in the Pine Script™ are typically autodetected. This however is not possible in certain cases which is why the parameter allows a user to manually set the lower bound of this value. NOTE: using of the {@fun max_bars_back} function instead of the parameter is optimal because it applies to only one variable._pine_docs_args_info
  Maximum number of bars available for a indicator for historical reference. This parameter is applied to every built-in or user variable in the script if there is a reference to historical data of a variable in the script code (‘[]’ operator is used). Variable buffer sizes in the Pine Script™ are typically autodetected. This however is not possible in certain cases which is why the parameter allows a user to manually set the lower bound of this value. NOTE: using of the {@fun max_bars_back} function instead of the parameter is optimal because it applies to only one variable._pine_docs_args_info

  Maximum number of bars available for a indicator for historical reference. This parameter is applied to every built-in or user variable in the script if there is a reference to historical data of a variable in the script code (‘[]’ operator is used). Variable buffer sizes in the Pine Script™ are typically autodetected. This however is not possible in certain cases which is why the parameter allows a user to manually set the lower bound of this value. NOTE: using of the {@fun max_bars_back} function instead of the parameter is optimal because it applies to only one variable._pine_docs_args_info

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Maximum number of bars available for a indicator for historical reference. This parameter is applied to every built-in or user variable in the script if there is a reference to historical data of a variable in the script code (‘[]’ operator is used). Variable buffer sizes in the Pine Script™ are typically autodetected. This however is not possible in certain cases which is why the parameter allows a user to manually set the lower bound of this value. NOTE: using of the {@fun max_bars_back} function instead of the parameter is optimal because it applies to only one variable.
  Maximum number of bars available for a indicator for historical reference. This parameter is applied to every built-in or user variable in the script if there is a reference to historical data of a variable in the script code (‘[]’ operator is used). Variable buffer sizes in the Pine Script™ are typically autodetected. This however is not possible in certain cases which is why the parameter allows a user to manually set the lower bound of this value. NOTE: using of the {@fun max_bars_back} function instead of the parameter is optimal because it applies to only one variable.

  Maximum number of bars available for a indicator for historical reference. This parameter is applied to every built-in or user variable in the script if there is a reference to historical data of a variable in the script code (‘[]’ operator is used). Variable buffer sizes in the Pine Script™ are typically autodetected. This however is not possible in certain cases which is why the parameter allows a user to manually set the lower bound of this value. NOTE: using of the {@fun max_bars_back} function instead of the parameter is optimal because it applies to only one variable.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 4. Maksymalna liczba słupków dostępnych dla wskaźnika w celach historycznych. Ten parametr jest stosowany do każdej zmiennej wbudowanej lub zmiennej użytkownika w skrypcie, jeśli w kodzie skryptu istnieje odwołanie do danych historycznych zmiennej (używany jest operator „[]”). Zmienne rozmiary buforów w Pine Script są zazwyczaj wykrywane automatycznie. W niektórych przypadkach nie jest to jednak możliwe, dlatego parametr pozwala użytkownikowi ręcznie ustawić dolną granicę tej wartości. UWAGA: użycie funkcji {@fun max_bars_back} zamiast parametru jest optymalne, ponieważ dotyczy tylko jednej zmiennej.
  Maksymalna liczba słupków dostępnych dla wskaźnika w celach historycznych. Ten parametr jest stosowany do każdej zmiennej wbudowanej lub zmiennej użytkownika w skrypcie, jeśli w kodzie skryptu istnieje odwołanie do danych historycznych zmiennej (używany jest operator []). Zmienne rozmiary buforów w Pine Script zazwyczaj wykrywane automatycznie. W niektórych przypadkach nie jest to jednak możliwe, dlatego parametr pozwala użytkownikowi ręcznie ustawić dolną granicę tej wartości. UWAGA: użycie funkcji {@fun max_bars_back} zamiast parametru jest optymalne, ponieważ dotyczy tylko jednej zmiennej.
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.