History

 1. Cảnh báo Pine Script™
  Cảnh báo Pine Script
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pine Script™ alerts
  Pine Script™ alerts

  Pine Script™ alerts

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Cảnh báo Pine Script™
  Cảnh báo Pine Script
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard