History

 1. Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình Pine
  Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình Pine
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pine Script™ language reference manual
  Pine Script™ language reference manual

  Pine Script™ language reference manual

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình Pine
  Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình Pine
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard