History

 1. Sự cố biên dịch Pine Script™ {pineVersion}
  Sự cố biên dịch Pine Script™ {pineVersion}

  Sự cố biên dịch Pine Script™ {pineVersion}

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pine Script™ {pineVersion} Compilation Issue
  Pine Script™ {pineVersion} Compilation Issue
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Sự cố trong quá trình xử lý tập tin Pine Script™ {pineVersion}
  Sự cố trong quá trình xử lý tập tin Pine Script™ {pineVersion}

  Sự cố trong quá trình xử tập tin Pine Script™ {pineVersion}

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard
 4. Sự cố trong quá trình xử lý tập tin Pine Script™ {pineVersion}
  Sự cố trong quá trình xử lý tập tin Pine Script™ {pineVersion}

  Sự cố trong quá trình xử tập tin Pine Script™ {pineVersion}

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard