History

 1. Trình chỉnh sửa Pine Script™ Editor
  Trình chỉnh sửa Pine Script™ Editor

  Trình chỉnh sửa Pine Script™ Editor

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pine Script™ Editor
  Pine Script™ Editor
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Trình chỉnh sửa Pine Script™ Editor
  Trình chỉnh sửa Pine Script™ Editor

  Trình chỉnh sửa Pine Script™ Editor

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard