History

 1. Lỗi Thư viện Pine Script™
  Lỗi Thư viện Pine Script™

  Lỗi Thư viện Pine Script™

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pine Script™ Library Error
  Pine Script™ Library Error
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Lỗi Thư viện Pine Script™
  Lỗi Thư viện Pine Script™

  Lỗi Thư viện Pine Script™

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard