History

 1. Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình Pine
  Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình Pine

  Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình Pine

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pine Script™ language reference manual
  Pine Script™ language reference manual
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình Pine
  Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình Pine

  Hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình Pine

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard