🔁


History

 1. Sinun täytyy vahvistaa tunnuksesi ennen kuin voit jatkaa.
  Sinun täytyy vahvistaa tunnuksesi ennen kuin voit jatkaa.

  Sinun täytyy vahvistaa tunnuksesi ennen kuin voit jatkaa.

  changed by Antti Virolainen .
  Copy to clipboard
 2. Sinun täytyy vahvistaa tunnuksesi ennen kuin voit jatkaa.
  Sinun täytyy vahvistaa tunnuksesi ennen kuin voit jatkaa.

  Sinun täytyy vahvistaa tunnuksesi ennen kuin voit jatkaa.

  changed by Antti Virolainen .
  Copy to clipboard
 3. Bạn phải xác nhận tài khoản trước khi tiếp tục.
  Bạn phải xác nhận tài khoản trước khi tiếp tục.
  changed by Afmet .
  Copy to clipboard