🔁


History

 1. If you use any type of process manager (aka \"task killer\"), you should either uninstall it or configure it to ignore %1$s!
  If you use any type of process manager (aka \"task killer\"), you should either uninstall it or configure it to ignore %1$s!

  If you use any type of process manager (aka \"task killer\"), you should either uninstall it or configure it to ignore %1$s!

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Доколку имате некаков менаџер на процеси (како \"task killer\"), вие треба или да го деинсталирате или да го подесите да го игнорира %1$s!
  Доколку имате некаков менаџер на процеси (како \"task killer\"), вие треба или да го деинсталирате или да го подесите да го игнорира %1$s!
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. If you use any type of process manager (aka "task killer"), you should either uninstall it or configure it to ignore %1$s!
  If you use any type of process manager (aka "task killer"), you should either uninstall it or configure it to ignore %1$s!

  If you use any type of process manager (aka "task killer"), you should either uninstall it or configure it to ignore %1$s!

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 4. Доколку имате некаков менаџер на процеси (како \"task killer\"), вие треба или да го деинсталирате или да го подесите да го игнорира %1$s!
  Доколку имате некаков менаџер на процеси (како \"task killer\"), вие треба или да го деинсталирате или да го подесите да го игнорира %1$s!
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 5. Доколку имате некаков менаџер на процеси (како "task killer"), вие треба или да го деинсталирате или да го подесите да го игнорира %1$s!
  Доколку имате некаков менаџер на процеси (како "task killer"), вие треба или да го деинсталирате или да го подесите да го игнорира %1$s!
  changed via the API .
  Copy to clipboard