🔁


History

 1. App license verification failed. Please ensure, that the device is connected to the Internet and then restart the app to verify with the license server. Further app operation will be possible after a positive license verification. App will close in a moment.
  App license verification failed. Please ensure, that the device is connected to the Internet and then restart the app to verify with the license server. Further app operation will be possible after a positive license verification. App will close in a moment.

      App license verification failed.      
  Please ensure, that the device is connected to the Internet and then restart the app to verify with the license server.     Further app operation will be possible after a positive license verification.      
  App will close in a moment.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nie udało się zweryfikować licencji programu. Proszę włączyć dostęp do Internetu w urządzeniu i uruchomić program ponownie w celu dokonania weryfikacji z serwerem licencyjnym. Dalsza praca programu jest możliwa dopiero po pozytywnej weryfikacji licencji. Aplikacja zostanie teraz zamknięta.
          Nie udało się zweryfikować licencji programu.         
   
  Proszę włączyć dostęp do Internetu w urządzeniu i uruchomić program ponownie w celu dokonania weryfikacji z serwerem licencyjnym.        Dalsza praca programu jest możliwa dopiero po pozytywnej weryfikacji licencji.         
  Aplikacja zostanie teraz zamknięta.    
  changed via the API .
  Copy to clipboard