01 Aug from 10:28pm to 10:46pm
Johan Öhlin changed 23 translations in Swedish on Diaspora. Hide changes
 1. Kika på tillämpningens användarvillkor.
  Kika tillämpningens användarvillkor.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Kika på tillämpningens användarvillkor.
  Kika tillämpningens användarvillkor.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Kika på tillämpningens användarvillkor.
  Kika tillämpningens användarvillkor.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Kika på tillämpningens användarvillkor.
  Kika tillämpningens användarvillkor.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Kika på tillämpningens integritetsriktlinjer
  Kika tillämpningens integritetsriktlinjer
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Kika på tillämpningens integritetsriktlinjer
  Kika tillämpningens integritetsriktlinjer
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Kika på tillämpningens integritetsriktlinjer
  Kika tillämpningens integritetsriktlinjer
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 2. Kika på tillämpningens integritetsriktlinjer
  Kika tillämpningens integritetsriktlinjer
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det ger läs- och skrivrättigheter av interaktioner med inlägg till applikationen.
  Det ger läs- och skrivrättigheter av interaktioner med inlägg till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det ger läs- och skrivrättigheter av interaktioner med inlägg, såsom gillanden och eller göra kommentarer, till applikationen.
  Det ger läs- och skrivrättigheter av interaktioner med inlägg, såsom gillanden och eller göra kommentarer, till applikationen.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. notifikationer
  notifikationer
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Notifikationer
  Notifikationer
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här ger läs- och skrivrättigheter av interaktioner med användaren till applikationen.
  Det här ger läs- och skrivrättigheter av interaktioner med användaren till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här ger läs- och skrivrättigheter till dina notifikationer.
  Det här ger läs- och skrivrättigheter till dina notifikationer.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. privat:läst
  privat:läst
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Privata inlägg (Avläsning)
  Privata inlägg (Avläsning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här ger läsrättigheter av privata inlägg och strömningar till applikationer.
  Det här ger läsrättigheter av privata inlägg och strömningar till applikationer.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här ger läsrättigheter till dina och dina kontakters privata inlägg.
  Det här ger läsrättigheter till dina och dina kontakters privata inlägg.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. privat:ändra
  privat:ändra
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Privata inlägg (Skriva)
  Privata inlägg (Skriva)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här ändringsrättigheter av privata inlägg och strömningar, inklusive privata delningar, till applikationen.
  Det här ändringsrättigheter av privata inlägg och strömningar, inklusive privata delningar, till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här ändringsrättigheter till att göra publika inlägg.
  Det här ändringsrättigheter till att göra publika inlägg.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. publik:läst
  publik:läst
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Publika inlägg (Avläsning)
  Publika inlägg (Avläsning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. offentlig:ändra
  offentlig:ändra
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Publika inlägg (Skrivning)
  Publika inlägg (Skrivning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. profil:ändra
  profil:ändra
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Utökad profil (Skrivning)
  Utökad profil (Skrivning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. profil:läst_privat
  profil:läst_privat
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Privat profildata (Avläsning)
  Privat profildata (Avläsning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. tagg:läst
  tagg:läst
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Taggar (Avläsning)
  Taggar (Avläsning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. taggar:ändra
  taggar:ändra
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Taggar (Skrivning)
  Taggar (Skrivning)
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här ger läsrättigheter av offentliga inlägg, interaktioner och användardata till applikationen.
  Det här ger läsrättigheter av offentliga inlägg, interaktioner och användardata till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här ger läsrättigheter av offentliga inlägg, interaktioner och närliggande data.
  Det här ger läsrättigheter av offentliga inlägg, interaktioner och närliggande data.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här ger skrivrättigheter av offentliga inlägg (inklusive skriva offentliga inlägg), interaktioner och användardata till applikationen.
  Det här ger skrivrättigheter av offentliga inlägg (inklusive skriva offentliga inlägg), interaktioner och användardata till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här ger skrivrättigheter av offentliga inlägg och relaterad data (såsom röster och bifogade media).
  Det här ger skrivrättigheter av offentliga inlägg och relaterad data (såsom röster och bifogade media).
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här ger applikationen rättigheter att ändra användarprofilen.
  Det här ger applikationen rättigheter att ändra användarprofilen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här ger rättigheter att ändra användarprofilen.
  Det här ger rättigheter att ändra användarprofilen.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här ger läsrättigheter till din privata profildata till applikationen.
  Det här ger läsrättigheter till din privata profildata till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här ger läsrättigheter till din privata profildata.
  Det här ger läsrättigheter till din privata profildata.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här ger läsrättigheter av användarens följda taggar och taggstörmmar till applikationen.
  Det här ger läsrättigheter av användarens följda taggar och taggstörmmar till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här ger läsrättigheter av användarens följda taggar och taggstörmmar.
  Det här ger läsrättigheter av användarens följda taggar och taggstörmmar.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 1. Det här ger rättigheter att ändra tillgång till användarens följda taggar till applikationen.
  Det här ger rättigheter att ändra tillgång till användarens följda taggar till applikationen.
  changed by (A deleted user) .
  Copy to clipboard
 2. Det här ger rättigheter att ändra de taggar du följer.
  Det här ger rättigheter att ändra de taggar du följer.
  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
01 Aug from 10:28pm to 10:46pm