🔁


History

 1. Two-factor authentication is a powerful way to ensure you are the only one able to sign in to your account. When signing in, you will enter a 6-digit code along with your password to prove your identity. Be careful though: if you lose your phone and the recovery codes created when you activate this feature, access to your diaspora* account will be blocked forever.
  Two-factor authentication is a powerful way to ensure you are the only one able to sign in to your account. When signing in, you will enter a 6-digit code along with your password to prove your identity. Be careful though: if you lose your phone and the recovery codes created when you activate this feature, access to your diaspora* account will be blocked forever.

  Two-factor authentication is a powerful way to ensure you are the only one able to sign in to your account. When signing in, you will enter a 6-digit code along with your password to prove your identity. Be careful though: if you lose your phone and the recovery codes created when you activate this feature, access to your diaspora* account will be blocked forever.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. A autenticación por segundo factor é unha ferramenta poderosa para asegurar que vostede é a única persoa que pode conectar a súa conta. Ao conectarse, deberá introducir un código de 6 díxitos xunto co contrasinal para demostrar a súa identidade. Porén teña coidado: se perde o teléfono e os códigos de recuperación creados cando activa esta característica, perderá o acceso a diaspora* de xeito permanente.
  A autenticación por segundo factor é unha ferramenta poderosa para asegurar que vostede é a única persoa que pode conectar a súa conta. Ao conectarse, deberá introducir un código de 6 díxitos xunto co contrasinal para demostrar a súa identidade. Porén teña coidado: se perde o teléfono e os códigos de recuperación creados cando activa esta característica, perderá o acceso a diaspora* de xeito permanente.
  changed by XoseM .
  Copy to clipboard
 3. Two-factor authentication is a powerful way to ensure you are the only one able to sign in to your account. When signing in, you will enter a 6-digit code along with your password to prove your identity. Be careful though: if you lose your phone and the recovery codes created when you activate this feature, access to your diaspora* account will be blocked forever.
  Two-factor authentication is a powerful way to ensure you are the only one able to sign in to your account. When signing in, you will enter a 6-digit code along with your password to prove your identity. Be careful though: if you lose your phone and the recovery codes created when you activate this feature, access to your diaspora* account will be blocked forever.

  Two-factor authentication is a powerful way to ensure you are the only one able to sign in to your account. When signing in, you will enter a 6-digit code along with your password to prove your identity. Be careful though: if you lose your phone and the recovery codes created when you activate this feature, access to your diaspora* account will be blocked forever.

  changed by Waithamai via a Batch Operation.
  Copy to clipboard