🔁

Discussion started , with a comment.
 1. 49f02047a2637134720e6e5be91dc0c1
  Markus K. Finnish Translator with all proofreading rights

  I think that the English text should either say that your stream is populated with your contacts, the tags you follow and the creative members of the commuinty or the posts that are sent by your contacts and the creative members and that are marked with the tags you follow. Since I'm not a native speaker of English, I cannot evaluate if one of these options is more natural in conjunction with the verb "to populate."

 2. 025d3e869f59dba49fdf7cc4b4a1dd9b
  Jonne Haß Manager

  I agree. Would you mind opening an issue or even pull request on Github? These kind of issues tend to get lost on WTI :)


History

 1. Your main stream is populated with all of your contacts, tags you follow, and posts from some creative members of the community.
  Your main stream is populated with all of your contacts, tags you follow, and posts from some creative members of the community.

  Your main stream is populated with all of your contacts, tags you follow, and posts from some creative members of the community.

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. Your main stream is populated with all of your contacts, tags you follow, and posts from some creative members of the community.
  Your main stream is populated with all of your contacts, tags you follow, and posts from some creative members of the community.

  Your main stream is populated with all of your contacts, tags you follow, and posts from some creative members of the community.

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. Քո լրահոսը հեղեղված է ընկերներիդ գործողություններով, պիտակներով, որոնց հետևում ես, և համայնքի որոշ կրեատիվ անդամների գրառումներով։
  Քո լրահոսը հեղեղված է ընկերներիդ գործողություններով, պիտակներով, որոնց հետևում ես, և համայնքի որոշ կրեատիվ անդամների գրառումներով։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 4. Քո լրահոսը հեղեղված է ընկերներիդ գործողություններով, պիտակներով, որոնց հետևում ես, և համայնքի որոշ ստեղծարար անդամների գրառումներով։
  Քո լրահոսը հեղեղված է ընկերներիդ գործողություններով, պիտակներով, որոնց հետևում ես, և համայնքի որոշ ստեղծարար անդամների գրառումներով։
  changed by Ach94er .
  Copy to clipboard
 5. Քո լրահոսը հեղեղված է ընկերներիդ գործողություններով, պիտակներով, որոնց հետևում ես, և համայնքի որոշ ստեղծարար անդամների գրառումներով։
  Քո լրահոսը հեղեղված է ընկերներիդ գործողություններով, պիտակներով, որոնց հետևում ես, և համայնքի որոշ ստեղծարար անդամների գրառումներով։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 6. Քո լրահոսը հեղեղված է ընկերներիդ գործողություններով, պիտակներով, որոնց հետևում ես, և համայնքի որոշ ստեղծարար անդամների գրառումներով։
  Քո լրահոսը հեղեղված է ընկերներիդ գործողություններով, պիտակներով, որոնց հետևում ես, և համայնքի որոշ ստեղծարար անդամների գրառումներով։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 7. Քո լրահոսում ցուցադրվոմ են ընկերներիդ գործողությունները, այն պիտակներով գրառումները, որոնց հետևում ես, և համայնքի «ընտրված» անդամների գրառումները։
  Քո լրահոսում ցուցադրվոմ են ընկերներիդ գործողությունները, այն պիտակներով գրառումները, որոնց հետևում ես, և համայնքի «ընտրված» անդամների գրառումները։
  changed by Ach94er .
  Copy to clipboard
 8. Քո լրահոսում ցուցադրվում են ընկերներիդ գործողությունները, այն պիտակներով գրառումները, որոնց հետևում ես, և համայնքի «ընտրված» անդամների գրառումները։
  Քո լրահոսում ցուցադրվում են ընկերներիդ գործողությունները, այն պիտակներով գրառումները, որոնց հետևում ես, և համայնքի «ընտրված» անդամների գրառումները։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 9. Քո լրահոսում ցուցադրվում են ընկերներիդ գործողությունները, այն պիտակներով գրառումները, որոնց հետևում ես, և համայնքի «ընտրված» անդամների գրառումները։
  Քո լրահոսում ցուցադրվում են ընկերներիդ գործողությունները, այն պիտակներով գրառումները, որոնց հետևում ես, և համայնքի «ընտրված» անդամների գրառումները։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 10. Լրահոսումդ լինելու են ընկերներիդ գործողությունները, այն պիտակներով գրառումները, որոնց հետևում ես, և համայնքի որոշ «ընտրված» անդամների գրառումները։
  Լրահոսումդ լինելու են ընկերներիդ գործողությունները, այն պիտակներով գրառումները, որոնց հետևում ես, և համայնքի որոշ «ընտրված» անդամների գրառումները։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 11. Լրահոսումդ լինելու են ընկերներիդ գործողությունները, այն պիտակներով գրառումները, որոնց հետևում ես, և համայնքի որոշ «ընտրված» անդամների գրառումները։
  Լրահոսումդ լինելու են ընկերներիդ գործողությունները, այն պիտակներով գրառումները, որոնց հետևում ես, և համայնքի որոշ «ընտրված» անդամների գրառումները։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 12. Լրահոսումդ լինելու են կապերիդ գործողությունները, այն պիտակներով գրառումները, որոնց հետեւում ես, ու համայնքի որոշ «ընտրված» անդամների գրառումներ։
  Լրահոսումդ լինելու են կապերիդ գործողությունները, այն պիտակներով գրառումները, որոնց հետեւում ես, ու համայնքի որոշ «ընտրված» անդամների գրառումներ։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard