🔁


History

 1. The current segment is averaging <b>%{post_yest}</b> posts per user, from <b>%{post_day}</b>
  The current segment is averaging <b>%{post_yest}</b> posts per user, from <b>%{post_day}</b>

  The current segment is averaging <b>%{post_yest}</b> posts per user, from <b>%{post_day}</b>

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. Տվյալ հատվածում յուրաքանչյուր օգտատիրոջը միջինում բաժին է ընկնում <b>%{post_yest}</b> գրառում՝ օրական <b>%{post_day}</b> գրառումից:
  Տվյալ հատվածում յուրաքանչյուր օգտատիրոջը միջինում բաժին է ընկնում   <b>%{post_yest}</b> գրառում՝ օրական <b>%{post_day}</b> գրառումից:
  changed by վիշապաքաղ .
  Copy to clipboard
 3. Տվյալ ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր օգտատիրոջը միջինում բաժին է ընկնում <b>%{post_yest}</b> գրառում՝ օրական <b>%{post_day}</b> գրառումից:
  Տվյալ ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր օգտատիրոջը միջինում բաժին է ընկնում   <b>%{post_yest}</b> գրառում՝ օրական <b>%{post_day}</b> գրառումից:
  changed by վիշապաքաղ .
  Copy to clipboard
 4. The current segment is averaging <b>%{post_yest}</b> posts per user, from <b>%{post_day}</b>
  The current segment is averaging <b>%{post_yest}</b> posts per user, from <b>%{post_day}</b>

  The current segment is averaging <b>%{post_yest}</b> posts per user, from <b>%{post_day}</b>

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 5. Տվյալ ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր օգտատիրոջը միջինում բաժին է ընկնում <b>%{post_yest}</b> գրառում՝ օրական <b>%{post_day}</b> գրառումից:
  Տվյալ ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր օգտատիրոջը միջինում բաժին է ընկնում   <b>%{post_yest}</b> գրառում՝ օրական <b>%{post_day}</b> գրառումից:
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 6. Տվյալ հատույթում յուրաքանչյուր օգտատիրոջը միջինում հասնում է <b>%{post_yest}</b> գրառում, սկսած` <b>%{post_day}</b>
  Տվյալ հատույթում յուրաքանչյուր օգտատիրոջը միջինում հասնում է   <b>%{post_yest}</b> գրառում, սկսած` <b>%{post_day}</b>
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 7. The current segment is averaging %{post_yest} posts per user, from %{post_day}
  The current segment is averaging %{post_yest} posts per user, from %{post_day}

  The current segment is averaging %{post_yest} posts per user, from %{post_day}

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 8. Տվյալ հատույթում յուրաքանչյուր օգտատիրոջը միջինում հասնում է <b>%{post_yest}</b> գրառում, սկսած` <b>%{post_day}</b>
  Տվյալ հատույթում յուրաքանչյուր օգտատիրոջը միջինում հասնում է   <b>%{post_yest}</b> գրառում, սկսած` <b>%{post_day}</b>
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 9. Տվյալ հատույթում յուրաքանչյուր օգտատիրոջը միջինում հասնում է %{post_yest} գրառում, սկսած` %{post_day}
  Տվյալ հատույթում յուրաքանչյուր օգտատիրոջը միջինում հասնում է %{post_yest} գրառում, սկսած` %{post_day}
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 10. The current segment is averaging %{post_yest} posts per user, from %{post_day}
  The current segment is averaging %{post_yest} posts per user, from %{post_day}

  The current segment is averaging %{post_yest} posts per user, from %{post_day}

  changed by Dennis Schubert via a Batch Operation.
  Copy to clipboard