🔁


History

 1. é inválido. Só permitimos letras, números e sublinhados.
  é inválido. Só permitimos letras, números e sublinhados.

  é inválido. permitimos letras, números e sublinhados.

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. ay hindi tama. Pinapahintulutan lamang namin ang mga letra ng alpabeto, numero, at salungguhit.
  ay hindi tama. Pinapahintulutan lamang namin ang mga letra ng alpabeto, numero, at salungguhit.
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. ay hindi tama. Pinapahintulutan lamang namin ang mga letra ng alpabeto, numero, at salungguhit.
  ay hindi tama. Pinapahintulutan lamang namin ang mga letra ng alpabeto, numero, at salungguhit.
  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 4. é inválido. Só permitimos letras, números e sublinhados.
  é inválido. Só permitimos letras, números e sublinhados.

  é inválido. permitimos letras, números e sublinhados.

  changed by Jonne Haß .
  Copy to clipboard