🔁


History

 1. This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amy's and Ben's public posts and relevant private posts appearing in each other's streams, etc. 
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amy's and Ben's public posts and relevant private posts appearing in each other's streams, etc. 
  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. Då ser de båda varandras alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden.

  Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. ser de båda varandras  alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden. 

  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 4. Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. Då ser de båda varandras alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden.

  Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. ser de båda varandras  alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden. 

  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 5. This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amys and Bens public posts and relevant private posts appearing in each others streams, etc. 
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 6. Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. Då ser de båda varandras alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden.

  Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. ser de båda varandras  alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden. 

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 7. This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amys and Bens public posts and relevant private posts appearing in each others streams, and Amy would be able to view Bens private profile. They would then also be able to send each other private messages.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 8. Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. Då ser de båda varandras alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden. De får även sända varandra privata meddelanden.

  Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. ser de båda varandras alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden. De får även sända varandra privata meddelanden.

  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 9. Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. Då ser de båda varandras alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden. De får även sända varandra privata meddelanden.

  Detta kallas för asymmetrisk delning. Om Bengt skulle lägga till Anna i en av hans aspekter, skulle det vara ömsesidigt delning. ser de båda varandras alla publika och berörda privata inlägg i sina flöden. De får även sända varandra privata meddelanden.

  changed by Johan Öhlin .
  Copy to clipboard
 10. This is known as asymmetrical sharing. If and when Ben also adds Amy to an aspect then it would become mutual sharing, with both Amys and Bens public posts and relevant private posts appearing in each others streams, and Amy would be able to view Bens private profile. They would then also be able to send each other private messages.
  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard