History

 1. must be even
  must be even

  must be even

  changed by Edouard .
  Copy to clipboard
 2. bikoitia izan behar du
  bikoitia izan behar du
  changed by Edouard .
  Copy to clipboard