19 Aug from 8:44pm to 8:48pm
Denis Aleksandrov changed 4 translations in Macedonian, Macedonia [FYROM] on BibleSearch. Hide changes
 1.  
 2. Некои од преводите на Библијата се во јавниот домен во САД: можеш слободно да копираш и цитираш од таквите преводи. Меѓутоа, повеќето преводи на Библијата не се во јавниот домен. Одбери верзии на левата страна за да дознаеш што е дозволено да се прави со нив или за да почнеш да читаш.
  Некои од преводите на Библијата се во јавниот домен во САД: можеш слободно да копираш и цитираш од таквите преводи. Меѓутоа, повеќето преводи на Библијата не се во јавниот домен. Одбери верзии на левата страна за да дознаеш што е дозволено да се прави со нив или за да почнеш да читаш.
  changed by Denis Aleksandrov .
  Copy to clipboard
 1. Некои од преводите на Библијата се во јавниот домен во САД: можеш слободно да копираш и цитираш од таквите преводи. Меѓутоа, повеќето преводи на Библијата не се во јавниот домен. Одбери верзии на левата страна за да дознаеш што е дозволено да се прави со нив или за да почнеш да читаш.
  Некои од преводите на Библијата се во јавниот домен во САД: можеш слободно да копираш и цитираш од таквите преводи. Меѓутоа, повеќето преводи на Библијата не се во јавниот домен. Одбери верзии на левата страна за да дознаеш што е дозволено да се прави со нив или за да почнеш да читаш.
  changed by Denis Aleksandrov .
  Copy to clipboard
 2. Некои од преводите на Библијата се во јавниот домен во САД: можеш слободно да копираш и цитираш од таквите преводи. Меѓутоа, повеќето преводи на Библијата не се во јавен домен. Одбери верзии на левата страна за да дознаеш што е дозволено да се прави со нив или за да почнеш да читаш.
  Некои од преводите на Библијата се во јавниот домен во САД: можеш слободно да копираш и цитираш од таквите преводи. Меѓутоа, повеќето преводи на Библијата не се во јавен домен. Одбери верзии на левата страна за да дознаеш што е дозволено да се прави со нив или за да почнеш да читаш.
  changed by Denis Aleksandrov .
  Copy to clipboard
19 Aug from 8:44pm to 8:48pm