29 de sep desde 19:46 to 20:09
Savic changed 18 translations in Serbian (Cyrillic) on Speedometer. Hide changes
 1.  
 2. Мерач брзине са обавештењима на статусној траци
  Мерач брзине са 
  обавештењима на статусној траци
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Много детаља у траци са обавептењима
  Много детаља 
  у траци са обавептењима
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Статистика пута и тренутни положај
  Статистика пута 
  и тренутни положај
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Предефинисане активности
  Предефинисане активности
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Разни системи јединица
  Разни системи јединица
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Обавештења видљива на траци са обавептењима
  Обавештења видљива 
  на траци са обавептењима
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Мерач Брзине Про
  Мерач Брзине Про
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Мерач Брзине Про је шрестао са радом
  Мерач Брзине Про је шрестао са радом
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Мерач Брзине
  Мерач Брзине
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Мерач Брзине модерног изгледа са обавептењима на статусној траци!
  Мерач Брзине модерног изгледа са обавептењима на статусној траци!
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Радње
  Радње
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Јединица за брзину
  Јединица за брзину
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Јединица за растојање
  Јединица за растојање
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Јединица за висину
  Јединица за висину
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Највећа брзина на бројчанику
  Највећа брзина на бројчанику
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Више
  Више
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Дај дозволу за одређивање положаја
  Дај дозволу за одређивање положаја
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Укњучи услугу положаја
  Укњучи услугу положаја
  cambiado por Savic .
  Copy to clipboard
29 de sep desde 19:46 to 20:09