22 de may desde 09:31 to 09:42
Xesusmosquera changed 13 translations in Galician on QuickMath. Hide changes
 1.  
 2. Matemáticas rápidas é a solución rápida aos teus problemas matemáticos. Resolve ecuacións cuadráticas, simultáneas, polinomiais; atopa as raíces coa fórmula xeral, atopa os ángulos dun triángulo rectángulo, calcula áreas e perímetros de varias figuras xeométricas e moito máis. É unha ferramenta que non pode faltar no teu equipo. • Resolve ecuacións simultáneas de ata 6 incógnitas. Exemplo: X + Y + Z = 1 2X + 3Y - 4Z= 9 X - Y + Z = -1 A solución é x=1, y=1, z=-1 • Resolve ecuacións polinomiais de 1.º grao e 2.º grao (ecuación cuadrática) Exemplo: X^2 -5X +6 =0 A solución é X1=3, X2=2 • Atopa a área, o perímetro e o volume de figuras xeométricas. Inclúe: triángulo, triángulo rectángulo, cadrado, círculo, elipse, rectángulo, trapecio, pentágono, esfera e cubo • Atopa os ángulos dun triangulo • Converte unidades de diferentes tipos, o cal inclúe: masa, distancias, temperatura, volume e base numérica. Exemplo: Temperatura 32 celcius = 89.6 fahrenheit = 305.15 kelvin Masa 253 gramos = 0.253 kg = 8.924 onzas = 0.5577 libras
  Matemáticas rápidas é a solución rápida aos teus problemas matemáticos. 
   
  Resolve ecuacións cuadráticas, simultáneas, polinomiais; atopa as raíces coa fórmula xeral, atopa os ángulos dun triángulo rectángulo, calcula áreas e perímetros de varias figuras xeométricas e moito máis. É unha ferramenta que non pode faltar no teu equipo. 
   
       Resolve ecuacións simultáneas de ata 6 incógnitas. 
   Exemplo: 
   X + Y  + Z = 1 
   2X + 3Y - 4Z= 9 
   X - Y +  Z = -1 
   
  A solución é x=1, y=1, z=-1 
   
  Resolve ecuacións polinomiais de 1.º grao e 2.º grao (ecuación cuadrática) 
  Exemplo: 
  X^2 -5X +6 =0 
   
  A solución é X1=3, X2=2 
   
  Atopa a área, o perímetro e o volume de figuras xeométricas. 
  Inclúe: triángulo, triángulo rectángulo, cadrado, círculo, elipse, rectángulo, trapecio, pentágono, esfera e cubo 
   
  Atopa os ángulos dun triangulo 
   
  Converte unidades de diferentes tipos, o cal inclúe: masa, distancias, temperatura, volume e base numérica.  
  Exemplo:  
  Temperatura 32 celcius = 89.6 fahrenheit = 305.15 kelvin  
  Masa 253 gramos = 0.253 kg = 8.924 onzas = 0.5577 libras  
   
  cambiado por Xesusmosquera .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Insire, por favor, o número que queres converter e a súa unidade de
  Insire, por favor, o número que queres converter e a súa unidade de 
  cambiado por Xesusmosquera .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Nanómetro (nm)
  Nanómetro (nm)
  cambiado por Xesusmosquera .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Megámetro (Mm)
  Megámetro (Mm)
  cambiado por Xesusmosquera .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Furlong (dam)
  Furlong (dam)
  cambiado por Xesusmosquera .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Celsius (°C)
  Celsius (°C)
  cambiado por Xesusmosquera .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tonelada americana ou curta
  Tonelada americana ou curta
  cambiado por Xesusmosquera .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Onza líquida (fl oz)(US)
  Onza líquida (fl oz)(US)
  cambiado por Xesusmosquera .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Onza líquida (fl oz)(Imp)
  Onza líquida (fl oz)(Imp)
  cambiado por Xesusmosquera .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Octal
  Octal
  cambiado por Xesusmosquera .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Rankine (°R)
  Rankine (°R)
  cambiado por Xesusmosquera .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Gran
  Gran 
  cambiado por Xesusmosquera .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Mil
  Mil
  cambiado por Xesusmosquera .
  Copy to clipboard
22 de may desde 09:31 to 09:42