🔁


Historial

 1. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying Diaspora.
  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying Diaspora.

  Your account has been locked.  It may take 20 minutes for us to finish closing your account.  Thank you for trying Diaspora.

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. Bloqueouse a súa conta. Pode levar ata 20 minutos pechala completamente. Grazas por darlle unha oportunidade a Diaspora.
  Bloqueouse a súa conta. Pode levar ata 20 minutos pechala completamente. Grazas por darlle unha oportunidade a Diaspora.
  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. Bloqueouse a súa conta. Pode levar ata 20 minutos pechala completamente. Grazas por darlle unha oportunidade a Diaspora.
  Bloqueouse a súa conta. Pode levar ata 20 minutos pechala completamente. Grazas por darlle unha oportunidade a Diaspora.
  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 4. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying Diaspora.
  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying Diaspora.

  Your account has been locked.  It may take 20 minutes for us to finish closing your account.  Thank you for trying Diaspora.

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 5. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.

  Your account has been locked.  It may take 20 minutes for us to finish closing your account.  Thank you for trying diaspora*.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 6. Bloqueouse a súa conta. Pode levar ata 20 minutos pechala completamente. Grazas por darlle unha oportunidade a Diaspora.
  Bloqueouse a súa conta. Pode levar ata 20 minutos pechala completamente. Grazas por darlle unha oportunidade a Diaspora.
  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 7. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.

  Your account has been locked.  It may take 20 minutes for us to finish closing your account.  Thank you for trying diaspora*.

  cambiado por Jonne Haß mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 8. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.

  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 9. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.

  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 10. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.

  Your account has been locked.  It may take 20 minutes for us to finish closing your account.  Thank you for trying diaspora*.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 11. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.

  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 12. Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.
  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.

  Your account has been locked. It may take 20 minutes for us to finish closing your account. Thank you for trying diaspora*.

  cambiado por Jonne Haß mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 13. Bloqueouse a súa conta. Pode levar ata 20 minutos pechala completamente. Grazas por darlle unha oportunidade a diaspora*.
  Bloqueouse a súa conta. Pode levar ata 20 minutos pechala completamente. Grazas por darlle unha oportunidade a diaspora*.
  cambiado por XoseM .
  Copy to clipboard
 14. Bloqueouse a súa conta. Pode levar ata 20 minutos pechala completamente. Grazas por darlle unha oportunidade a diaspora*.
  Bloqueouse a súa conta. Pode levar ata 20 minutos pechala completamente. Grazas por darlle unha oportunidade a diaspora*.
  cambiado por XoseM .
  Copy to clipboard