🔁


Historial

 1. Successfully removed person from aspect
  Successfully removed person from aspect
  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo
  Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo

  Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. Successfully removed person from aspect
  Successfully removed person from aspect
  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 4. Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo
  Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo

  Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 5. Successfully removed person from aspect.
  Successfully removed person from aspect.
  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 6. Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo
  Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo

  Matagumpay na natanggal ang tropa sa iyong grupo

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 7. Successfully removed person from aspect.
  Successfully removed person from aspect.
  cambiado por Jonne Haß mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard