23 de jun desde 17:54 to 18:04
Prince changed 8 translations in Tamil on BibleSearch. Hide changes
 1.  
 2. வெள்ளை
  வெள்ளை
  cambiado por Prince .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. இந்த விருப்பத்தை பற்றி மேலும் அறிய ...
  இந்த விருப்பத்தை பற்றி மேலும் அறிய ...
  cambiado por Prince .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. உங்கள் தளத்தில் தேடல் முடிவுகளைக் காண்பி
  உங்கள் தளத்தில் தேடல் முடிவுகளைக் காண்பி
  cambiado por Prince .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. சதுரம்
  சதுரம்
  cambiado por Prince .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. மொத்த மொழிகள்:
  மொத்த மொழிகள்:
  cambiado por Prince .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. அனைத்து பைபிள் பதிப்புகள்
  அனைத்து பைபிள் பதிப்புகள்
  cambiado por Prince .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. மின்னஞ்சல்
  மின்னஞ்சல்
  cambiado por Prince .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. தலைப்புகள்
  தலைப்புகள்
  cambiado por Prince .
  Copy to clipboard
23 de jun desde 17:54 to 18:04