History

 1. How do you want to authenticate {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>)?
  How do you want to authenticate {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>)?

  How do you want to authenticate {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>)?

  changed by Lukas .
  Copy to clipboard
 2. How do you want to authenticate {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>)?
  How do you want to authenticate {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>)?

  How do you want to authenticate {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>)?

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Jakiej autoryzacji chcesz użyć {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>)?
  Jakiej autoryzacji chcesz użyć {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>)?
  changed by El Pablo .
  Copy to clipboard
 4. Jakiej autoryzacji chcesz użyć {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>)?
  Jakiej autoryzacji chcesz użyć {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>)?
  changed by El Pablo .
  Copy to clipboard
 5. Jakiej autoryzacji chcesz użyć {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>)?
  Jakiej autoryzacji chcesz użyć {{bid_name}} (<b>{{bid_jid}}</b>)?
  changed by El Pablo .
  Copy to clipboard
 6. Jakiej autoryzacji chcesz użyć __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>)?
  Jakiej autoryzacji chcesz użyć __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>)?
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 7. How do you want to authenticate __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>)?
  How do you want to authenticate __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>)?

  How do you want to authenticate __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>)?

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 8. Jakiej autoryzacji chcesz użyć __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>)?
  Jakiej autoryzacji chcesz użyć __bid_name__ (<b>__bid_jid__</b>)?
  changed via the API .
  Copy to clipboard