History

 1. Historical Volatility is a measure of how much price deviates from its average in a specific time period that can be set. The more price fluctuates, the higher the indicator value. Please note it does not measure the direction of price changes, just how volatile price has become. There are several reasons to care about volatility but it's mainly a risk measure. As volatility increases, so does risk and uncertainty and vice versa. Traders can use the indicator to flag instruments with high volatility which could point to a trend change. It is often used in combination with other signals.
  Historical Volatility is a measure of how much price deviates from its average in a specific time period that can be set. The more price fluctuates, the higher the indicator value. Please note it does not measure the direction of price changes, just how volatile price has become. There are several reasons to care about volatility but it's mainly a risk measure. As volatility increases, so does risk and uncertainty and vice versa. Traders can use the indicator to flag instruments with high volatility which could point to a trend change. It is often used in combination with other signals.

  Historical Volatility is a measure of how much price deviates from its average in a specific time period that can be set. The more price fluctuates, the higher the indicator value. Please note it does not measure the direction of price changes, just how volatile price has become. There are several reasons to care about volatility but it's mainly a risk measure. As volatility increases, so does risk and uncertainty and vice versa. Traders can use the indicator to flag instruments with high volatility which could point to a trend change. It is often used in combination with other signals.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Zmienność historyczna to miara odchylenia ceny od jej wartości średniej z wybranego horyzontu czasowego. Im większe fluktuacje ceny, tym wyższa wartość wskaźnika. Należy podkreślić, że wskaźnik ten nie mierzy kierunku zmian cen, lecz jej zmienność. Zmienność znajduje szereg zastosowań w analizie technicznej, choć najczęściej używana jest jako miara ryzyka. Wraz ze wzrostem zmienności wzrasta ryzyko i vice versa. Traderzy stosują ten wskaźnik do identyfikacji instrumentów o dużej zmienności, która w efekcie może przyczynić się do zmiany trendu. Narzędzie to jest najczęściej stosowane w kombinacji z innymi sygnałami.
  Zmienność historyczna to miara odchylenia ceny od jej wartości średniej z wybranego horyzontu czasowego. Im większe fluktuacje ceny, tym wyższa wartość wskaźnika. Należy podkreślić, że wskaźnik ten nie mierzy kierunku zmian cen, lecz jej zmienność. Zmienność znajduje szereg zastosowań w analizie technicznej, choć najczęściej używana jest jako miara ryzyka. Wraz ze wzrostem zmienności wzrasta ryzyko i vice versa. Traderzy stosują ten wskaźnik do identyfikacji instrumentów o dużej zmienności, która w efekcie może przyczynić się do zmiany trendu. Narzędzie to jest najczęściej stosowane w kombinacji z innymi sygnałami.
  changed by Bartek .
  Copy to clipboard
 3. Zmienność historyczna to miara odchylenia ceny od jej wartości średniej z wybranego horyzontu czasowego. Im większe fluktuacje ceny, tym wyższa wartość wskaźnika. Należy podkreślić, że wskaźnik ten nie mierzy kierunku zmian cen, lecz jej zmienność. Zmienność znajduje szereg zastosowań w analizie technicznej, choć najczęściej używana jest jako miara ryzyka. Wraz ze wzrostem zmienności wzrasta ryzyko i vice versa. Traderzy stosują ten wskaźnik do identyfikacji instrumentów o dużej zmienności, która w efekcie może przyczynić się do zmiany trendu. Narzędzie to jest najczęściej stosowane w kombinacji z innymi sygnałami.
  Zmienność historyczna to miara odchylenia ceny od jej wartości średniej z wybranego horyzontu czasowego. Im większe fluktuacje ceny, tym wyższa wartość wskaźnika. Należy podkreślić, że wskaźnik ten nie mierzy kierunku zmian cen, lecz jej zmienność. Zmienność znajduje szereg zastosowań w analizie technicznej, choć najczęściej używana jest jako miara ryzyka. Wraz ze wzrostem zmienności wzrasta ryzyko i vice versa. Traderzy stosują ten wskaźnik do identyfikacji instrumentów o dużej zmienności, która w efekcie może przyczynić się do zmiany trendu. Narzędzie to jest najczęściej stosowane w kombinacji z innymi sygnałami.
  changed by Bobokuos .
  Copy to clipboard