03 Sep from 8:28pm to 8:49pm
Islamieltion changed 11 translations in Albanian on TheocBase. Hide changes
 1.  
 2. Territorët-Rrugët
  Territorët-Rrugët
  changed by Islamieltion .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Territorët
  Territorët
  changed by Islamieltion .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. <a id="territory_streets"></a>Rrugët
  <a id="territory_streets"></a>Rrugët
  changed by Islamieltion .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Zgjidh një territor
  Zgjidh një territor
  changed by Islamieltion .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Kliko <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> butonin mbi <strong>Streets</strong> tab për të shtuar një rresht të ri në kutinë e listës së territoreve.
  Kliko <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> butonin mbi <strong>Streets</strong> tab për shtuar një rresht ri kutinë e listës territoreve.
  changed by Islamieltion .
  Copy to clipboard
 1. Kliko <code>&lt;img src="../images/street_add_24x24.png" alt="<span class="tr"></span>" width="24" height="24" /&gt;</code> butonin mbi <code>&lt;strong&gt;</code>Streets<code>&lt;/strong&gt;</code> tab për të shtuar një rresht të ri në kutinë e listës së territoreve.
  Kliko <code>&lt;img src="../images/street_add_24x24.png" alt="<span class="tr"&gt;</span>" width="24" height="24" /&gt;</code> butonin mbi <code>&lt;strong&gt;</code>Streets<code>&lt;/strong&gt;</code> tab për shtuar një rresht ri kutinë e listës territoreve.
  changed by Islamieltion .
  Copy to clipboard
 2. Kliko <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> butonin mbi <strong>Rrugët</strong> tab për të shtuar një rresht të ri në kutinë e listës së territoreve.
  Kliko <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> butonin mbi <strong>Rrugët</strong> tab për shtuar një rresht ri kutinë e listës territoreve.
  changed by Islamieltion .
  Copy to clipboard
 1. Kliko <code>&lt;img src="../images/street_add_24x24.png" alt="<span class="tr"></span>" width="24" height="24" /&gt;</code> butonin mbi <code>&lt;strong&gt;</code>Rrugët<code>&lt;/strong&gt;</code> tab për të shtuar një rresht të ri në kutinë e listës së territoreve.
  Kliko <code>&lt;img src="../images/street_add_24x24.png" alt="<span class="tr"&gt;</span>" width="24" height="24" /&gt;</code> butonin mbi <code>&lt;strong&gt;</code>Rrugët<code>&lt;/strong&gt;</code> tab për shtuar një rresht ri kutinë e listës territoreve.
  changed by Islamieltion .
  Copy to clipboard
 2. Kliko <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> butonin mbi <strong>Rrugët</strong> për të shtuar një rresht të ri në kutinë e listës së territoreve.
  Kliko <img src="../images/street_add_24x24.png" alt="" width="24" height="24" /> butonin mbi <strong>Rrugët</strong> për shtuar një rresht ri kutinë e listës territoreve.
  changed by Islamieltion .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Në pjesën, <strong>Shto një rrugë</strong> zgjidh kutinë tjetër për rrugën që dëshiron të shtosh.
  pjesën, <strong>Shto një rrugë</strong> zgjidh kutinë tjetër për rrugën dëshiron shtosh.
  changed by Islamieltion .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Shënim:
  Shënim:
  changed by Islamieltion .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Shto një rrugë
  Shto një rrugë
  changed by Islamieltion .
  Copy to clipboard
03 Sep from 8:28pm to 8:49pm