26 Jan from 10:33am to 12:01pm
Arno changed 364 translations in Armenian on TheocBase. Hide changes
 1.  
 2. Հուշում
  Հուշում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ավելացնել ժողովներ և հռետորներ
  Ավելացնել ժողովներ և հռետորներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Կարգավորումներ
  Կարգավորումներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Բովանդակություն
  Բովանդակություն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հանրային ելույթներ
  Հանրային ելույթներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Տարածքներ
  Տարածքներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Երգեր
  Երգեր
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Կարգավորումներ
  Կարգավորումներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Կարգավորումներ
  Կարգավորումներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Նշումներ․
  Նշումներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Այո
  Այո
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Զգուշացում․
  Զգուշացում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Կարգավորումներ
  Կարգավորումներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Նշումներ
  Նշումներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Տպել տեգեր - Շաբաթավերջի հանդիպում
  Տպել տեգեր - Շաբաթավերջի հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Տպել տեգեր
  Տպել տեգեր
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Շաբաթավեջի հանդիպում
  Շաբաթավեջի հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Շաբաթավերջի հանդիպում տպել տեգերը
  Շաբաթավերջի հանդիպում տպել տեգերը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Տեգ
  Տեգ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Արժեք
  Արժեք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Մասշտաբ
  Մասշտաբ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Մենք
  Մենք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հանրային ելույթ
  Հանրային ելույթ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Դիտարանի ուսումնասիրություն
  Դիտարանի ուսումնասիրություն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Շրջանային վերակացու
  Շրջանային վերակացու
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Աղոթք
  Աղոթք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Երգ
  Երգ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ժողով
  Ժողով
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ժողովի անվանումը
  Ժողովի անվանումը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հռետորի անունը
  Հռետորի անունը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2.  
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հռետորի հեռախոսահամարը
  Հռետորի հեռախոսահամարը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հռետորի բջջային հեռախոսահամարը
  Հռետորի բջջային հեռախոսահամարը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հռետորի ժողովը
  Հռետորի ժողովը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հռետորի ժողովի հասցեն
  Հռետորի ժողովի հասցեն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հռետորի շրջանը
  Հռետորի շրջանը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Նախագահողի անունը
  Նախագահողի անունը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Դիտարանի ուսումնասիրության ընթերցողի անունը
  Դիտարանի ուսումնասիրության ընթերցողի անունը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Դիտարանի թողարկում
  Դիտարանի թողարկում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Դիտարանի ուսումնասիրության հոդվածի համարը
  Դիտարանի ուսումնասիրության հոդվածի համարը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Դիտարանի ուսումնասիրության թեման
  Դիտարանի ուսումնասիրության թեման
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Դիտարանի ուսումնասիրություն անցկացնող
  Դիտարանի ուսումնասիրություն անցկացնող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Դիտարանի ուսումնասիրության անցկացնողի անունը
  Դիտարանի ուսումնասիրության անցկացնողի անունը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հանդիպումներ չկան
  Հանդիպումներ չկան
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Շրջանային վերակացուի եզրափակիչ ելույթ
  Շրջանային վերակացուի եզրափակիչ ելույթ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ծառայողական ելույթ
  Ծառայողական ելույթ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Եկույթ
  Եկույթ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Արտագնա հռետորներ
  Արտագնա հռետորներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ամսաթիվ
  Ամսաթիվ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հռետոր
  Հռետոր
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Թեմա
  Թեմա
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ելույթի համար
  Ելույթի համար
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Սկիզբ
  Սկիզբ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Շաբաթավերջի հանդիպման անվանումը
  Շաբաթավերջի հանդիպման անվանումը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հանրային ելույթ
  Հանրային ելույթ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Անցկացնող
  Անցկացնող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Նախագահող
  Նախագահող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ընթերցող
  Ընթերցող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ժողովի՝ Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն
  Ժողովի՝ Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Մեր քրիստոնեական կյանքը և ծառայությունը հանդիպում
  Մեր քրիստոնեական կյանքը և ծառայությունը հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Դիտարանի ուսումնասիրության ընթերցող
  Դիտարանի ուսումնասիրության ընթերցող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Սկիզբ
  Սկիզբ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ելույթի համարներ
  Ելույթի համարներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Շրջան
  Շրջան
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Այն եղբայրների անունները, ովքեր ներկայացնում են եզրափակիչ աղոթքը
  Այն եղբայրների անունները, ովքեր ներկայացնում են եզրափակիչ աղոթքը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Թեգ
  Թեգ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հանձնվել է
  Հանձնվել է
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Քաղաք
  Քաղաք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Երկիր
  Երկիր
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Երկիր
  Երկիր
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ժողով
  Ժողով
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ժողովի անվանումը
  Ժողովի անվանումը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ամսաթիվ
  Ամսաթիվ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Մարզ
  Մարզ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Անուն
  Անուն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Քարտեզ
  Քարտեզ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Քարոզչի անունը
  Քարոզչի անունը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Միջշաբաթյա հանդիպում
  Միջշաբաթյա հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Բացման խոսք
  Բացման խոսք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Երգ
  Երգ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Աղոթք
  Աղոթք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Նախագահող
  Նախագահող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հատուկ խորհրդատու
  Հատուկ խորհրդատու
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Անցկացնող
  Անցկացնող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ընթերցող
  Ընթերցող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Մեր քրիստոնեական կյանքը և ծառայությունը հանդիպում
  Մեր քրիստոնեական կյանքը և ծառայությունը հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Գանձեր Աստծու Խոսքից
  Գանձեր Աստծու Խոսքից
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Գանձեր Աստծու Խոսքից
  Գանձեր Աստծու Խոսքից
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. ԳԱՆՁԵՐ ԱՍՏԾՈՒ ԽՈՍՔԻՑ
  ԳԱՆՁԵՐ ԱՍՏԾՈՒ ԽՈՍՔԻՑ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ՀՄՏԱՆԱՆՔ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
  ՀՄՏԱՆԱՆՔ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ԱՊՐԵՆՔ ՈՐՊԵՍ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ
  ԱՊՐԵՆՔ ՈՐՊԵՍ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ժողովի՝ Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն
  Ժողովի՝ Աստվածաշնչի ուսումնասիրություն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Շրջանային վերակացու
  Շրջանային վերակացու
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հանդիպումներ չկան
  Հանդիպումներ չկան
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Օգնական
  Օգնական
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Դաս
  Դաս
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Վարժություններ
  Վարժություններ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ժամանակ
  Ժամանակ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Նշումներ
  Նշումներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հաջորդ դասը
  Հաջորդ դասը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Կարգավորումներ
  Կարգավորումներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Լրացուցիչ դասրանի խորհրդատու
  Լրացուցիչ դասրանի խորհրդատու
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Լրացուցիչ դասարան
  Լրացուցիչ դասարան
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Գլխավոր Սրահ
  Գլխավոր Սրահ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Սովորող
  Սովորող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ամսաթիվ
  Ամսաթիվ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Սկիզբ
  Սկիզբ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Աստվածաշնչի ընթերցանություն
  Աստվածաշնչի ընթերցանություն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Նախագահող
  Նախագահող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Լրացուցիչ դասրանի խորհրդատու
  Լրացուցիչ դասրանի խորհրդատու
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Առաջին երգի համար
  Առաջին երգի համար
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Երկրորդ երգի համար
  Երկրորդ երգի համար
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Երրորդ երգի համար
  Երրորդ երգի համար
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Այն եղբայրրների անունները, ովքեր նարկայացնում են բացման աղոթք
  Այն եղբայրրների անունները, ովքեր նարկայացնում են բացման աղոթք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Այն եղբայրների անունները, ովքեր ներկայացնում են եզրափակիչ աղոթք
  Այն եղբայրների անունները, ովքեր ներկայացնում են եզրափակիչ աղոթք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Դասի համար
  Դասի համար
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Դասի անուն
  Դասի անուն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Անցկացնող
  Անցկացնող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ընթերցող
  Ընթերցող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Բացման խոսք
  Բացման խոսք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Այսօր
  Այսօր
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հաջորդ շաբաթ
  Հաջորդ շաբաթ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ծառայողական ելույթ
  Ծառայողական ելույթ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ժողով
  Ժողով
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ժողովի անունը
  Ժողովի անունը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հանրային ելույթ
  Հանրային ելույթ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Դիտարանի ուսումնասիրություն
  Դիտարանի ուսումնասիրություն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Եզրափակիչ խոսք
  Եզրափակիչ խոսք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Եզրափակիչ աղոթք
  Եզրափակիչ աղոթք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Եզրափակիչ աղոթք
  Եզրափակիչ աղոթք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {Concluding Comments}
  {Concluding Comments} 
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {midweek meeting title}
  {midweek meeting title} 
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Ամսաթիվ
  Ամսաթիվ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {date}
  {date} 
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Սկիզբ
  Սկիզբ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {start time}
  {start time} 
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Աստվածաշնչի ընթերցանություն
  Աստվածաշնչի ընթերցանություն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {bible reading}
  {bible reading} 
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Նախագահող
  Նախագահող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {chairman}
  {chairman}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. <var>{bible reading}</var>
  <var>{bible reading}</var> 
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {bible reading}
  {bible reading}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. <var>{start time}</var>
  <var>{start time}</var> 
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {start time}
  {start time}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. <var>{date}</var>
  <var>{date}</var> 
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {date}
  {date}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Լրացուցիչ դասրանի խորհրդատու
  Լրացուցիչ դասրանի խորհրդատու
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {auxiliary class counselor}
  {auxiliary class counselor}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {2nd auxiliary class counselor}
  {2nd auxiliary class counselor}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Առաջին երգի համար
  Առաջին երգի համար
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {1st song number}
  {1st song number}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Երկրորդ երգի համար
  Երկրորդ երգի համար
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {2nd song number}
  {2nd song number}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Երրորդ երգի համար
  Երրորդ երգի համար
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {3rd song number}
  {3rd song number}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {1st song name}
  {1st song name}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {2nd song name}
  {2nd song name}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {3rd song name}
  {3rd song name}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Այն եղբայրրների անունները, ովքեր նարկայացնում են բացման աղոթք
  Այն եղբայրրների անունները, ովքեր նարկայացնում են բացման աղոթք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {brother's name who offers opening prayer}
  {brother's name who offers opening prayer}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Այն եղբայրների անունները, ովքեր ներկայացնում են եզրափակիչ աղոթք
  Այն եղբայրների անունները, ովքեր ներկայացնում են եզրափակիչ աղոթք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {brother's name who offers closing prayer}
  {brother's name who offers closing prayer}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {allotted time}
  {allotted time}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {talk theme}
  {talk theme}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {source}
  {source}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {assigned speaker}
  {assigned speaker}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {notes}
  {notes}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {theme}
  {theme}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {assigned student}
  {assigned student}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {check mark if student did the exercise(s)}
  {check mark if student did the exercise(s)}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {check mark if student did the exercise(s)}
  {check mark if student did the exercise(s)}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Դասի համար
  Դասի համար
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {study number}
  {study number}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Դասի անուն
  Դասի անուն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {study name}
  {study name}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {allotted time for student talk n}
  {allotted time for student talk n}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {theme of student talk n}
  {theme of student talk n}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {souce material for student talk n}
  {souce material for student talk n}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {assigned publisher for student talk n in given class}
  {assigned publisher for student talk n in given class}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {assigned assistant for student talk n in given class}
  {assigned assistant for student talk n in given class}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {notes for student talk n}
  {notes for student talk n}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Անցկացնող
  Անցկացնող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {conductor}
  {conductor}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Ընթերցող
  Ընթերցող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {reader}
  {reader}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {month number}
  {month number}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Բացման խոսք
  Բացման խոսք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {Opening Comments}
  {Opening Comments}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {next week bible reading}
  {next week bible reading}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {next week theme}
  {next week theme}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {next week assigned person in given class}
  {next week assigned person in given class}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {next week theme of student talk n}
  {next week theme of student talk n}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {next week assigned publisher for student talk n in given class}
  {next week assigned publisher for student talk n in given class}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {Customizable title for OC notes}
  {Customizable title for OC notes}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. Ժողովի անունը
  Ժողովի անունը
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {congregation name}
  {congregation name}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {meeting start time}
  {meeting start time}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {start time for student talk n}
  {start time for student talk n}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {monthly workbook color}
  {monthly workbook color}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1. <var>{Concluding Comments}</var>
  <var>{Concluding Comments}</var> 
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 2. {Concluding Comments}
  {Concluding Comments}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {Customizable title for CC notes}
  {Customizable title for CC notes}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Միջշաբաթյա և շաբաթավերջի հանդիպումներ
  Միջշաբաթյա և շաբաթավերջի հանդիպումներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Թեգ
  Թեգ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {date}
  {date}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {Circuit Overseer's visit, Convention week, ...}
  {Circuit Overseer's visit, Convention week, ...}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {name of the circuit overseer}
  {name of the circuit overseer}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {weeks}
  {weeks}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {fullweek number}
  {fullweek number}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {current week number}
  {current week number}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {congregation name}
  {congregation name}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Նախագահող
  Նախագահող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հատուկ խորհրդատու
  Հատուկ խորհրդատու
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ընթերցող
  Ընթերցող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Անցկացնող
  Անցկացնող
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հռետոր
  Հռետոր
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հանրային ելույթ
  Հանրային ելույթ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հնրային ելույթ
  Հնրային ելույթ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Դիտարանի ուսումնասիրություն
  Դիտարանի ուսումնասիրություն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Միջշաբաթյա հանդիպում
  Միջշաբաթյա հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Մեր քրիստոնեական կյանքը և ծառայությունը հանդիպում
  Մեր քրիստոնեական կյանքը և ծառայությունը հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {weekend meeting title}
  {weekend meeting title}
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ԱՐՏԱԳՆՅԱ ՀՌԵՏՈՐՆԵՐ
  ԱՐՏԱԳՆՅԱ ՀՌԵՏՈՐՆԵՐ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Բովանդակություն
  Բովանդակություն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Միջշաբաթյա և Շաբաթավերջի հանդիպումներ
  Միջշաբաթյա և Շաբաթավերջի հանդիպումներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Միջշաբաթյա հանդիպում
  Միջշաբաթյա հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Շաբաթավեջի հանդիպում
  Շաբաթավեջի հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Տարածքներ
  Տարածքներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Տպել
  Տպել
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Բովանդակություն
  Բովանդակություն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Միջշաբաթյա հանդիպում
  Միջշաբաթյա հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Միջշաբաթյա և Շաբաթավերջի հանդիպումներ
  Միջշաբաթյա և Շաբաթավերջի հանդիպումներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Միջշաբաթյա հանդիպում
  Միջշաբաթյա հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Շաբաթավեջի հանդիպում
  Շաբաթավեջի հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Կարգավորումներ
  Կարգավորումներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հանրային ելույթ
  Հանրային ելույթ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հանրային ելույթի վերնագրեր
  Հանրային ելույթի վերնագրեր
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Երգեր
  Երգեր
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ամսաթիվ
  Ամսաթիվ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Շրջանային վերակացուի այցելություն
  Շրջանային վերակացուի այցելություն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Շրջանային համաժողով
  Շրջանային համաժողով
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Տարածաշրջանային համաժողով
  Տարածաշրջանային համաժողով
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հիշաըակի Երեկո
  Հիշաըակի Երեկո
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Այլ բացառություններ
  Այլ բացառություններ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2.  
 1.  
 2. Ժողովի օրեր
  Ժողովի օրեր
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Միջշաբաթյա հանդիպում
  Միջշաբաթյա հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Շաբաթավեջի հանդիպում
  Շաբաթավեջի հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2.  
 1.  
 2. Աղոթք
  Աղոթք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Եզրափակիչ խոսք
  Եզրափակիչ խոսք
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Միջշաբաթյա հանդիպում
  Միջշաբաթյա հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Շաբաթավեջի հանդիպում
  Շաբաթավեջի հանդիպում
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Համակցություն
  Համակցություն
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հանձնարարության արդյունքներ
  Հանձնարարության արդյունքներ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ձևանմուշ
  Ձևանմուշ
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Տպել
  Տպել
  changed by Arno .
  Copy to clipboard
26 Jan from 10:33am to 12:01pm