05 Feb from 9:14am to 9:33am
Calitexayorker changed 23 translations in Samoan on TheocBase. Hide changes
 1.  
 2. Sauniga Faai’u O Le Vaiaso
  Sauniga Faaiu O Le Vaiaso
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Sauniga amata o le vaiaso
  Sauniga amata o le vaiaso
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ta’ita’ifono
  Taitaifono
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ʻOA TAUTELE MAI I LE AFIOGA A LE ATUA
  ʻOA TAUTELE MAI I LE AFIOGA A LE ATUA
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Saʻiliʻiliga mo ʻOa Faaleagaga
  Saʻiliʻiliga mo ʻOa Faaleagaga
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1. ʻOA TAUTELE MAI I LE AFIOGA A LE ATUA
  ʻOA TAUTELE MAI I LE AFIOGA A LE ATUA
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 2. ʻOa Tautele Mai I Le Afioga A Le Atua
  ʻOa Tautele Mai I Le Afioga A Le Atua
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Faitau Tusi Paia
  Faitau Tusi Paia
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Uluaʻi Asiasiga
  Uluaʻi Asiasiga
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Suʻesuʻega Faale-Tusi Paia
  Suʻesuʻega Faale-Tusi Paia
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Auala E Ola Ai O Se Kerisiano Lauga Muamua
  Auala E Ola Ai O Se Kerisiano Lauga Muamua
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Auala E Ola Ai O Se Kerisiano Lauga Lona Lua
  Auala E Ola Ai O Se Kerisiano Lauga Lona Lua
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Auala E Ola Ai O Se Kerisiano Lauga Lona Tolu
  Auala E Ola Ai O Se Kerisiano Lauga Lona Tolu
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Suʻesuʻega Faale-Tusi Paia a le Faapotopotoga
  Suʻesuʻega Faale-Tusi Paia a le Faapotopotoga
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Lauga mai le Ovasia Matagaluega
  Lauga mai le Ovasia Matagaluega
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Vitio mo le Taulimaga Faata’ita’i
  Vitio mo le Taulimaga Faataitai
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Toe Asiga Muamua
  Toe Asiga Muamua
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Toe Asiga Lona Lua
  Toe Asiga Lona Lua
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Toe Asiga Lona Tolu
  Toe Asiga Lona Tolu
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Lauga
  Lauga
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ia Faaleleia Atili Lau Faitau ma le Aʻoaʻo Atu
  Ia Faaleleia Atili Lau Faitau ma le Aʻoaʻo Atu
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ‘Oa Faaleagaga
  Oa Faaleagaga
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tusi Valaaulia mo le Faamanatuga
  Tusi Valaaulia mo le Faamanatuga
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Isi vaega o le vitio
  Isi vaega o le vitio
  changed by Calitexayorker .
  Copy to clipboard
05 Feb from 9:14am to 9:33am