🔁


History

 1. Add a New Talk and Replace a Discontinued Talk
  Add a New Talk and Replace a Discontinued Talk

  Add a New Talk and Replace a Discontinued Talk

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. नयाँ भाषण थप गर्ने र रोकिएको भाषण बदल्ने
  नयाँ भाषण थप गर्ने रोकिएको भाषण बदल्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 3. नयाँ भाषण थप्ने र रोकिएको भाषण बदल्ने
  नयाँ भाषण थप्ने रोकिएको भाषण बदल्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 4. नयाँ भाषण थप्ने र रोकिएको भाषण बदल्ने
  नयाँ भाषण थप्ने रोकिएको भाषण बदल्ने
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard