🔁


History

 1. To enable cloud synchronization, you need to follow these steps:
  To enable cloud synchronization, you need to follow these steps:
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. क्लाउड सिंक्रोनाइजेसन सक्षम गर्न तल दिइएका कदमहरू चल्नुहोस्:
  क्लाउड सिंक्रोनाइजेसन सक्षम गर्न तल दिइएका कदमहरू चल्नुहोस्:

  क्लाउड सिंक्रोनाइजेसन सक्षम गर्न तल दिइएका कदमहरू चल्नुहोस्:

  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 3. क्लाउड समीकरण सक्षम गर्न तल दिइएका कदमहरू चल्नुहोस्:
  क्लाउड समीकरण सक्षम गर्न तल दिइएका कदमहरू चल्नुहोस्:

  क्लाउड समीकरण सक्षम गर्न तल दिइएका कदमहरू चल्नुहोस्:

  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 4. क्लाउड समीकरण सक्षम गर्न तल दिइएका कदमहरू चल्नुहोस्:
  क्लाउड समीकरण सक्षम गर्न तल दिइएका कदमहरू चल्नुहोस्:

  क्लाउड समीकरण सक्षम गर्न तल दिइएका कदमहरू चल्नुहोस्:

  changed by Tomo .
  Copy to clipboard