06 Aug from 9:15pm to 9:46pm
kamee changed 3 translations in Armenian on Website. Hide changes
 1.  
 2. սփիւռք*ի ապակենտրոն կոնցեպտը թոյլ չի տալիս արգելափակել անդամներին։ Հետեւաբար, շփումն հիմնուած սփիւռք* համայնքի իդեալների վրայ՝ վճռորոշ է ցանցի բարօրութեան համար։
  սփիւռք*ի ապակենտրոն կոնցեպտը թոյլ չի տալիս արգելափակել անդամներին։ Հետեւաբար, շփումն հիմնուած սփիւռք* համայնքի իդեալների վրայ՝ վճռորոշ է ցանցի բարօրութեան համար։
  changed by kamee .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Խուսափէք սեքսուալ կամ կոպիտ բառապաշարից եւ պատկերներից, ցոյց մի տուէք ոչ ողջունելի սեքսուալ ուշադրութիւն կամ մօտեցում։
  Խուսափէք սեքսուալ կամ կոպիտ բառապաշարից եւ պատկերներից, ցոյց մի տուէք ոչ ողջունելի սեքսուալ ուշադրութիւն կամ մօտեցում։
  changed by kamee .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Մի թրոլէք, մի հրապարակէք վիրաւորական կամ նուաստացուցիչ մեկնաբանութիւններ, կամ յարձակուէք համայնքի այլ անդամների վրայ։
  Մի թրոլէք, մի հրապարակէք վիրաւորական կամ նուաստացուցիչ մեկնաբանութիւններ, կամ յարձակուէք համայնքի այլ անդամների վրայ։
  changed by kamee .
  Copy to clipboard
06 Aug from 9:15pm to 9:46pm