26 de oct desde 07:40 to 07:43
Duy Trung changed 13 translations in Vietnamese, Vietnam on Vivaldi Tips. Hide changes
 1.  
 2. Thủ thuật Vivaldi
  Thủ thuật Vivaldi
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. en
  en
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. en
  en
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tiếng Anh
  Tiếng Anh
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Thủ thuật
  Thủ thuật
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Chào mứng đến với Thủ thuật Vivaldi
  Chào mứng đến với Thủ thuật Vivaldi
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ở đây bạn có thể tìm hiểu những cách thức mới để cải thiện trải nghiệm lướt web của bạn trên Internet. Bắt đầu sử dụng Vivaldi hôm nay và xem nó thay đổi thói quen duyệt web của bạn như thế nào.
  đây bạn thể tìm hiểu những cách thức mới để cải thiện trải nghiệm lướt web của bạn trên Internet. Bắt đầu sử dụng Vivaldi hôm nay xem thay đổi thói quen duyệt web của bạn như thế nào.
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Tải về Vivaldi
  Tải về Vivaldi
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Bắt đầu
  Bắt đầu
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Hãy bắt đầu
  Hãy bắt đầu
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Hiệu quả
  Hiệu quả
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Quay số nhanh
  Quay số nhanh
  cambiado por Duy Trung .
  Copy to clipboard
26 de oct desde 07:40 to 07:43