26 oct. de 07:40 to 07:43
Duy Trung changed 13 translations in Vietnamese, Vietnam on Vivaldi Tips. Hide changes
 1.  
 2. Thủ thuật Vivaldi
  Thủ thuật Vivaldi
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. en
  en
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. en
  en
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tiếng Anh
  Tiếng Anh
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thủ thuật
  Thủ thuật
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chào mứng đến với Thủ thuật Vivaldi
  Chào mứng đến với Thủ thuật Vivaldi
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ở đây bạn có thể tìm hiểu những cách thức mới để cải thiện trải nghiệm lướt web của bạn trên Internet. Bắt đầu sử dụng Vivaldi hôm nay và xem nó thay đổi thói quen duyệt web của bạn như thế nào.
  đây bạn thể tìm hiểu những cách thức mới để cải thiện trải nghiệm lướt web của bạn trên Internet. Bắt đầu sử dụng Vivaldi hôm nay xem thay đổi thói quen duyệt web của bạn như thế nào.
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tải về Vivaldi
  Tải về Vivaldi
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bắt đầu
  Bắt đầu
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hãy bắt đầu
  Hãy bắt đầu
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hiệu quả
  Hiệu quả
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Quay số nhanh
  Quay số nhanh
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
26 oct. de 07:40 to 07:43