🔁


Historial

 1. Yo roumèt enfòmasyon-la ki adan klaoud-la. Sé-la ki adan òdinatè-la chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?
  Yo roumèt enfòmasyon-la ki adan klaoud-la. Sé-la ki adan òdinatè-la chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?

  Yo roumèt enfòmasyon-la ki adan klaoud-la. -la ki adan òdinatè-la chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?

  cambiado por David79 .
  Copy to clipboard
 2. Yo roumèt enfòmasyon-la ki adan klaoud-la. Sé-la ki adan òdinatè-la chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?
  Yo roumèt enfòmasyon-la ki adan klaoud-la. Sé-la ki adan òdinatè-la chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?

  Yo roumèt enfòmasyon-la ki adan klaoud-la. -la ki adan òdinatè-la chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?

  cambiado por David79 .
  Copy to clipboard
 3. Yo roumèt sé enfòmasyon-la adan klaoud-la. Sé-la ki adan òdinatè-la kay chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?
  Yo roumèt sé enfòmasyon-la adan klaoud-la. Sé-la ki adan òdinatè-la kay chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?

  Yo roumèt enfòmasyon-la adan klaoud-la. -la ki adan òdinatè-la kay chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?

  cambiado por David79 .
  Copy to clipboard
 4. Yo roumèt sé enfòmasyon-la adan klaoud-la. Sé-la ki adan òdinatè-la kay chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?
  Yo roumèt sé enfòmasyon-la adan klaoud-la. Sé-la ki adan òdinatè-la kay chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?

  Yo roumèt enfòmasyon-la adan klaoud-la. -la ki adan òdinatè-la kay chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?

  cambiado por David79 .
  Copy to clipboard
 5. Yo roumèt sé enfòwmasyon-la adan klaoud-la. Sé-la ki adan òdinatè-la kay chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?
  Yo roumèt sé enfòwmasyon-la adan klaoud-la. Sé-la ki adan òdinatè-la kay chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?

  Yo roumèt enfòwmasyon-la adan klaoud-la. -la ki adan òdinatè-la kay chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?

  cambiado por David79 .
  Copy to clipboard
 6. Yo roumèt sé enfòwmasyon-la adan klaoud-la. Sé-la ki adan òdinatè-la kay chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?
  Yo roumèt sé enfòwmasyon-la adan klaoud-la. Sé-la ki adan òdinatè-la kay chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?

  Yo roumèt enfòwmasyon-la adan klaoud-la. -la ki adan òdinatè-la kay chanjé osi. Ès ou vlé kontinyé?

  cambiado por David79 .
  Copy to clipboard
 7.  
  cambiado por Juhani Matilainen .
  Copy to clipboard