31 de mar desde 20:01 to 20:21
Besnik Bleta changed 4 translations in Albanian on Website. Hide changes
 1. Shumica e rrjeteve shoqërorë xhirohen nga shërbyes të centralizuar, pronë dhe të xhiruar nga një korporatë. Këta i depozitojnë krejt të dhënat e përdoruesve të tyre. Këto të dhëna mund të humbin ose të hyhet në to pa leje, dhe si në çfarëdo sistemi me një pengesë, çfarëdo problemi te shërbyesit qendrorë mund ta bëjë krejt rrjetin të xhirojë shumë ngadalë, ose të mos xhirojë fare. Është gjithashtu më e lehtë për qeveritë të “mbajnë vesh.”
  Shumica e rrjeteve shoqërorë xhirohen nga shërbyes centralizuar, pronë dhe xhiruar nga një korporatë. Këta i depozitojnë krejt dhënat e përdoruesve tyre. Këto dhëna mund humbin ose hyhet to pa leje, dhe si çfarëdo sistemi me një pengesë, çfarëdo problemi te shërbyesit qendrorë mund ta bëjë krejt rrjetin xhirojë shumë ngadalë, ose mos xhirojë fare. Është gjithashtu e lehtë për qeveritë mbajnë vesh.
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 2. Shumica e rrjeteve shoqërorë xhirohen nga shërbyes të centralizuar, pronë e një korporate dhe xhiruar prej saj. Këta i depozitojnë krejt të dhënat e përdoruesve të tyre. Këto të dhëna mund të humbin ose të hyhet në to pa leje, dhe si në çfarëdo sistemi me një pengesë, çfarëdo problemi te shërbyesit qendrorë mund ta bëjë krejt rrjetin të xhirojë shumë ngadalë, ose të mos xhirojë fare. Është gjithashtu më e lehtë për qeveritë të “mbajnë vesh”.
  Shumica e rrjeteve shoqërorë xhirohen nga shërbyes centralizuar, pronë e një korporate dhe xhiruar prej saj. Këta i depozitojnë krejt dhënat e përdoruesve tyre. Këto dhëna mund humbin ose hyhet to pa leje, dhe si çfarëdo sistemi me një pengesë, çfarëdo problemi te shërbyesit qendrorë mund ta bëjë krejt rrjetin xhirojë shumë ngadalë, ose mos xhirojë fare. Është gjithashtu e lehtë për qeveritë mbajnë vesh.
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1. (diaspora* përdor standarde web të hapura, të tilla si %{pubsubhubbub} dhe %{webfinger} për ta bërë të mundur këtë lloj lidhjeje.)
  (diaspora* përdor standarde web hapura, tilla si %{pubsubhubbub} dhe %{webfinger} për ta bërë mundur këtë lloj lidhjeje.)
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 2. (diaspora* përdor standarde web të hapura, të tilla si %{pubsubhubbub} dhe %{webfinger}, për ta bërë të mundur këtë lloj lidhjeje.)
  (diaspora* përdor standarde web hapura, tilla si %{pubsubhubbub} dhe %{webfinger}, për ta bërë mundur këtë lloj lidhjeje.)
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1. Nuk jeni të kufizuar se si mund të ndërveproni. Mund të ndiqni persona tërheqës, për të parë se ç’kanë për të thënë, ose mund të ndani gjithçka me këdo. Ndani me të tjerët foto, punime artistike, video, muzikë, shkrime - ç’të doni. Lëreni të fluturojë vetveten.
  Nuk jeni kufizuar se si mund ndërveproni. Mund ndiqni persona tërheqës, për parë se çkanë për thënë, ose mund ndani gjithçka me këdo. Ndani me tjerët foto, punime artistike, video, muzikë, shkrime - ç doni. Lëreni fluturojë vetveten.
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 2. Nuk jeni të kufizuar se si mund të ndërveproni. Mund të ndiqni persona tërheqës, për të parë se ç’kanë për të thënë, ose mund të ndani gjithçka me këdo. Ndani me të tjerët foto, punime artistike, video, muzikë, shkrime - ç’të doni. Lëreni vetveten të fluturojën.
  Nuk jeni kufizuar se si mund ndërveproni. Mund ndiqni persona tërheqës, për parë se çkanë për thënë, ose mund ndani gjithçka me këdo. Ndani me tjerët foto, punime artistike, video, muzikë, shkrime - ç doni. Lëreni vetveten fluturojën.
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 1. Mjaft rrjete fitojnë para duke analizuar ndërveprimet tuaja dhe duke e përdorur këtë analizë për t’ju reklamuar gjëra. diaspora* nuk i përdor të dhënat tuaja për ndonjë qëllim tjetër veç t’ju lejojë të lidheni dhe ndani gjëra me të tjerët. Vetëm përgjegjësit e nyjave me të cilën ndërveproni mund të hyjnë në të dhënat tuaja, dhe mund të zgjidhni se me cilën nyje të ndërveproni.
  Mjaft rrjete fitojnë para duke analizuar ndërveprimet tuaja dhe duke e përdorur këtë analizë për tju reklamuar gjëra. diaspora* nuk i përdor dhënat tuaja për ndonjë qëllim tjetër veç tju lejojë lidheni dhe ndani gjëra me tjerët. Vetëm përgjegjësit e nyjave me cilën ndërveproni mund hyjnë dhënat tuaja, dhe mund zgjidhni se me cilën nyje ndërveproni.
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
 2. Mjaft rrjete fitojnë para duke analizuar ndërveprimet tuaja dhe duke e përdorur këtë analizë për t’ju reklamuar gjëra. diaspora* nuk i përdor të dhënat tuaja për ndonjë qëllim tjetër, veç t’ju lejojë të lidheni dhe ndani gjëra me të tjerët. Vetëm përgjegjësit e nyjave me të cilat ndërveproni mund të hyjnë në të dhënat tuaja, dhe mund të zgjidhni se me cilën nyje të ndërveproni.
  Mjaft rrjete fitojnë para duke analizuar ndërveprimet tuaja dhe duke e përdorur këtë analizë për tju reklamuar gjëra. diaspora* nuk i përdor dhënat tuaja për ndonjë qëllim tjetër, veç tju lejojë lidheni dhe ndani gjëra me tjerët. Vetëm përgjegjësit e nyjave me cilat ndërveproni mund hyjnë dhënat tuaja, dhe mund zgjidhni se me cilën nyje ndërveproni.
  cambiado por Besnik Bleta .
  Copy to clipboard
31 de mar desde 20:01 to 20:21