13 nov. de 05:10 to 17:30
yamit changed 13 translations in Hebrew, Israel on TradingView. Hide changes
 1.  
 2. המשך בתזרים התוכן stream הנכחי
  המשך בתזרים התוכן stream הנכחי
  modifié par yamit .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. התחל תזרים תוכן stream חדש
  התחל תזרים תוכן stream חדש
  modifié par yamit .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. אסימון סטרימינג
  אסימון סטרימינג
  modifié par yamit .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. אפשרות תזרים תוכן Stream
  אפשרות תזרים תוכן Stream
  modifié par yamit .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. מציין מקום כאן
  מציין מקום כאן
  modifié par yamit .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. כתובת אתר סטרימינג
  כתובת אתר סטרימינג
  modifié par yamit .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. שדר את המסך והווידיאו שלך היישר מהדפדפן. אין צורך בתוכנה נוספת.
  שדר את המסך והווידיאו שלך היישר מהדפדפן. אין צורך בתוכנה נוספת.
  modifié par yamit .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. מחק תזרים תוכן stream
  מחק תזרים תוכן stream
  modifié par yamit .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. גודל התמונה המרבי הוא {0}
  גודל התמונה המרבי הוא {0}
  modifié par yamit .
  Copier dans le presse-papier
 1. API זה מאפשר לברוקרים לבנות גשר כדי לחבר את מערכות הקצה-האחורי שלהם לממשק TradingView. לאחר מכן, ניתן לתמוך בברוקרים ב {link_start_platform} פלטפורמת האינטרנט של TradingView {link_end} ו / או ברישיון {link_start_terminal} פלטפורמת המסחר {link_end}. אותו גשר משמש כדי לאפשר את שני השירותים, אבל כל אחד דורש רשיון בנפרד - אז אם אתה הולך רק על אחד מהם או על שניהם, זה תלוי בך. האינטגרציה פשוטה מאוד. הברוקר בונה {link_start_rest} ממשק API של ממשק האינטרנט של REST {link_end} בשרתים שלו, בהתאם למפרט שלנו, כך שהוא יכול להיות מחובר ל- TradingView. TradingView מספק ארגז החול ואת התמיכה הטכנית הנדרשת כדי לקבל את השילוב TradingView Web Platform התחיל.
  API זה מאפשר לברוקרים לבנות גשר כדי לחבר את מערכות הקצה-האחורי שלהם לממשק TradingView. לאחר מכן, ניתן לתמוך בברוקרים ב {link_start_platform} פלטפורמת האינטרנט של TradingView {link_end} ו / או ברישיון {link_start_terminal} פלטפורמת המסחר {link_end}. אותו גשר משמש כדי לאפשר את שני השירותים, אבל כל אחד דורש רשיון בנפרד - אז אם אתה הולך רק על אחד מהם או על שניהם, זה תלוי בך. האינטגרציה פשוטה מאוד. הברוקר בונה {link_start_rest} ממשק API של ממשק האינטרנט של REST {link_end} בשרתים שלו, בהתאם למפרט שלנו, כך שהוא יכול להיות מחובר ל- TradingView. TradingView מספק ארגז החול ואת התמיכה הטכנית הנדרשת כדי לקבל את השילוב TradingView Web Platform התחיל.
  modifié par Ayonit .
  Copier dans le presse-papier
 2. API זה מאפשר לברוקרים לבנות גשר כדי לחבר את מערכות הקצה-האחורי שלהם לממשק TradingView. לאחר מכן, ניתן לתמוך בברוקרים ב {link_start_platform} פלטפורמת האינטרנט של TradingView {link_end} ו / או ברישיון {link_start_terminal} פלטפורמת המסחר {link_end}. אותו גשר משמש כדי לאפשר את שני השירותים, אבל כל אחד דורש רשיון בנפרד - אז אם אתה הולך רק על אחד מהם או על שניהם, זה תלוי בך. האינטגרציה פשוטה מאוד. הברוקר בונה {link_start_rest} ממשק API של ממשק האינטרנט של REST {link_end} בשרתים שלו, בהתאם למפרט שלנו, כך שהוא יכול להיות מחובר ל- TradingView. TradingView מספקת את התמיכה הטכנית הנדרשת כדי להתחיל את שילוב פלטפורמת האינטרנט TradingView.
  API זה מאפשר לברוקרים לבנות גשר כדי לחבר את מערכות הקצה-האחורי שלהם לממשק TradingView. לאחר מכן, ניתן לתמוך בברוקרים ב {link_start_platform} פלטפורמת האינטרנט של TradingView {link_end} ו / או ברישיון {link_start_terminal} פלטפורמת המסחר {link_end}. אותו גשר משמש כדי לאפשר את שני השירותים, אבל כל אחד דורש רשיון בנפרד - אז אם אתה הולך רק על אחד מהם או על שניהם, זה תלוי בך. האינטגרציה פשוטה מאוד. הברוקר בונה {link_start_rest} ממשק API של ממשק האינטרנט של REST {link_end} בשרתים שלו, בהתאם למפרט שלנו, כך שהוא יכול להיות מחובר ל- TradingView. TradingView מספקת את התמיכה הטכנית הנדרשת כדי להתחיל את שילוב פלטפורמת האינטרנט TradingView.
  modifié par yamit .
  Copier dans le presse-papier
 1. פלטפורמת ‎{link_start}‎ המסחר ‎{link_end}‎ הוא מוצר עצמאי אשר מורשה לברוקרים. הוא מתארח על ידי הברוקר ומשמש כמו קצה קדמי נוסף כדי למשוך לקוחות חדשים & amp; ולספק סיבה נוספת לתקשר עם משתמשים קיימים. נדרשים דמי רישום הקשורים לכך.
  פלטפורמת {link_start}המסחר{link_end} הוא מוצר עצמאי אשר מורשה לברוקרים. הוא מתארח על ידי הברוקר ומשמש כמו קצה קדמי נוסף כדי למשוך לקוחות חדשים & amp; ולספק סיבה נוספת לתקשר עם משתמשים קיימים. נדרשים דמי רישום הקשורים לכך.
  modifié par Ayonit .
  Copier dans le presse-papier
 2. פלטפורמת ‎{link_start}‎ המסחר ‎{link_end}‎ הוא מוצר עצמאי אשר מורשה לברוקרים. הוא מתארח על ידי הברוקר ומשמש כמו קצה קדמי נוסף כדי למשוך לקוחות חדשים & amp; ומספק סיבה נוספת לתקשר עם משתמשים קיימים. נדרשים דמי רישום הקשורים לכך.
  פלטפורמת {link_start}המסחר{link_end} הוא מוצר עצמאי אשר מורשה לברוקרים. הוא מתארח על ידי הברוקר ומשמש כמו קצה קדמי נוסף כדי למשוך לקוחות חדשים & amp; ומספק סיבה נוספת לתקשר עם משתמשים קיימים. נדרשים דמי רישום הקשורים לכך.
  modifié par yamit .
  Copier dans le presse-papier
 1. השוק הפיננסי הוא המקום שבו אנשים סוחרים בנכסים שונים על בסיס מערכת של היצע וביקוש. במובן זה השוק הוא סכום כולל של כל הקונים והמוכרים האפשריים. השווקים מתאפשרים על ידי חלפנים וברוקרים (אשר יכול להיות פיזי או אלקטרוני). אנו יכולים להבדיל בין סוגים שונים של שווקים המבוססים על סוגי הנכסים העיקריים שניתן לקנות או למכור. המטבעות נסחרים באמצעות ברוקרים בשוק המט"ח הידוע גם בשם פורקס. מניות ומדדים נסחרים באמצעות בורסות.   חוזים עתידיים נסחרים באמצעות בורסות חוזים עתידיים. מטבעות-קריפטו נסחרות באמצעות בורסות מטבעות-קריפטו מיוחדים. אגרות החוב נסחרות באמצעות שוק מעבר-לדלפק וחוזי הפרשים (CFD) נסחרות בעיקר באמצעות ברוקרים. לכל אחד מהשווקים הללו יש נהגים בסיסיים משלהם וסוחרים רבים עוסקים ביותר מסוג נכסים אחד. יש התאמה בין השווקים והשווקים משפיעים אחד על התנהגות השני. הכרת השפעות אלו עוזרות לסוחרים לנצל את הסיכויים לתועלתם.
  השוק הפיננסי הוא המקום שבו אנשים סוחרים בנכסים שונים על בסיס מערכת של היצע וביקוש. במובן זה השוק הוא סכום כולל של כל הקונים והמוכרים האפשריים. השווקים מתאפשרים על ידי חלפנים וברוקרים (אשר יכול להיות פיזי או אלקטרוני). אנו יכולים להבדיל בין סוגים שונים של שווקים המבוססים על סוגי הנכסים העיקריים שניתן לקנות או למכור. המטבעות נסחרים באמצעות ברוקרים בשוק המט"ח הידוע גם בשם פורקס. מניות ומדדים נסחרים באמצעות בורסות. 
    
  חוזים עתידיים נסחרים באמצעות בורסות חוזים עתידיים. מטבעות-קריפטו נסחרות באמצעות בורסות מטבעות-קריפטו מיוחדים. אגרות החוב נסחרות באמצעות שוק מעבר-לדלפק וחוזי הפרשים (CFD) נסחרות בעיקר באמצעות ברוקרים. לכל אחד מהשווקים הללו יש נהגים בסיסיים משלהם וסוחרים רבים עוסקים ביותר מסוג נכסים אחד. יש התאמה בין השווקים והשווקים משפיעים אחד על התנהגות השני. הכרת השפעות אלו עוזרות לסוחרים לנצל את הסיכויים לתועלתם.
  modifié par Idanatiya .
  Copier dans le presse-papier
 2. השוק הפיננסי הוא המקום שבו אנשים סוחרים בנכסים שונים על בסיס מערכת של היצע וביקוש. במובן זה השוק הוא סכום כולל של כל הקונים והמוכרים האפשריים. השווקים מתאפשרים על ידי בורסות וברוקרים (אשר יכולים להיות פיזיים או אלקטרוניים). אנו יכולים להבדיל בין סוגים שונים של שווקים המבוססים על סוגי הנכסים העיקריים שניתן לקנות או למכור. המטבעות נסחרים באמצעות ברוקרים בשוק המט"ח הידוע גם בשם פורקס. מניות ומדדים נסחרים באמצעות בורסות.   חוזים עתידיים נסחרים באמצעות בורסות חוזים עתידיים. מטבעות-קריפטו נסחרות באמצעות בורסות מטבעות-קריפטו מיוחדות. אגרות החוב נסחרות באמצעות שוק מעבר-לדלפק וחוזי הפרשים (CFD) נסחרות בעיקר באמצעות ברוקרים. לכל אחד מהשווקים הללו יש מניעים בסיסיים משלהם וסוחרים רבים סוחרים ביותר מסוג נכסים אחד. יש התאמה בין השווקים והשווקים משפיעים אחד על התנהגות השני. הכרת השפעות אלו עוזרות לסוחרים לנצל את הסיכויים לתועלתם.
  השוק הפיננסי הוא המקום שבו אנשים סוחרים בנכסים שונים על בסיס מערכת של היצע וביקוש. במובן זה השוק הוא סכום כולל של כל הקונים והמוכרים האפשריים. השווקים מתאפשרים על ידי בורסות וברוקרים (אשר יכולים להיות פיזיים או אלקטרוניים). אנו יכולים להבדיל בין סוגים שונים של שווקים המבוססים על סוגי הנכסים העיקריים שניתן לקנות או למכור. המטבעות נסחרים באמצעות ברוקרים בשוק המט"ח הידוע גם בשם פורקס. מניות ומדדים נסחרים באמצעות בורסות. 
    
  חוזים עתידיים נסחרים באמצעות בורסות חוזים עתידיים. מטבעות-קריפטו נסחרות באמצעות בורסות מטבעות-קריפטו מיוחדות. אגרות החוב נסחרות באמצעות שוק מעבר-לדלפק וחוזי הפרשים (CFD) נסחרות בעיקר באמצעות ברוקרים. לכל אחד מהשווקים הללו יש מניעים בסיסיים משלהם וסוחרים רבים סוחרים ביותר מסוג נכסים אחד. יש התאמה בין השווקים והשווקים משפיעים אחד על התנהגות השני. הכרת השפעות אלו עוזרות לסוחרים לנצל את הסיכויים לתועלתם.
  modifié par yamit .
  Copier dans le presse-papier
 1. חוזי הפרשים (CFD) הוא מוצר נגזר שמפיק את ערכו מביצוע מכשיר בסיס כגון זהב, מדד מניות, מדד מטבע או אג"ח ממשלתיות. זהו חוזה לשלם או לקבל את ההפרש בין המחיר הנוכחי של מכשיר הבסיס לבין המחיר כאשר החוזה יסתיים. זה מאפשר לסוחרים לנצל את תנועות המחיר. CFDs יכול לשמש גם ספקולציות ולנסות להרוויח מתנועות המחירים או כדי לגדר חשיפה של מכשירים מסוימים על ידי הקטנת הסיכון של תנועות מחיר.   CFDs פופולריים עם סוחרים קמעונאיים והם בדרך כלל לא מוחזקים במשך זמן רב. הם דומים לחוזים עתידיים, אבל יש הבדלים, למשל אין להם תאריך תפוגה או מחיר עתידי מוגדר, יש להם פחות רגולציה, הסכום המינימלי של נכס הבסיס שאתה צריך לסחור הוא מופחת וחוזי הפרשים נסחרים באמצעות ברוקרים, לא באמצעות בורסות גדולות. ברוקרים אלה מרוויחים באמצעות הספרד/ההפרש ורובם מציעים מוצרים בכל השווקים העיקריים בעולם.
  חוזי הפרשים (CFD) הוא מוצר נגזר שמפיק את ערכו מביצוע מכשיר בסיס כגון זהב, מדד מניות, מדד מטבע או אג"ח ממשלתיות. זהו חוזה לשלם או לקבל את ההפרש בין המחיר הנוכחי של מכשיר הבסיס לבין המחיר כאשר החוזה יסתיים. זה מאפשר לסוחרים לנצל את תנועות המחיר. CFDs יכול לשמש גם ספקולציות ולנסות להרוויח מתנועות המחירים או כדי לגדר חשיפה של מכשירים מסוימים על ידי הקטנת הסיכון של תנועות מחיר. 
    
  CFDs פופולריים עם סוחרים קמעונאיים והם בדרך כלל לא מוחזקים במשך זמן רב. הם דומים לחוזים עתידיים, אבל יש הבדלים, למשל אין להם תאריך תפוגה או מחיר עתידי מוגדר, יש להם פחות רגולציה, הסכום המינימלי של נכס הבסיס שאתה צריך לסחור הוא מופחת וחוזי הפרשים נסחרים באמצעות ברוקרים, לא באמצעות בורסות גדולות. ברוקרים אלה מרוויחים באמצעות הספרד/ההפרש ורובם מציעים מוצרים בכל השווקים העיקריים בעולם.
  modifié par Idanatiya .
  Copier dans le presse-papier
 2. חוזי הפרשים (CFD) הוא מוצר נגזר שמפיק את ערכו מביצוע מכשיר בסיס כגון זהב, מדד מניות, מדד מטבע או אג"ח ממשלתיות. זהו חוזה לשלם או לקבל את ההפרש בין המחיר הנוכחי של מכשיר הבסיס לבין המחיר כאשר החוזה יסתיים. זה מאפשר לסוחרים לנצל את תנועות המחיר. CFDs יכול לשמש גם ספקולציות ולנסות להרוויח מתנועות המחירים או כדי לגדר חשיפה של מכשירים מסוימים על ידי הקטנת הסיכון של תנועות מחיר.   CFDs פופולריים עם סוחרים קמעונאיים והם בדרך כלל לא מוחזקים במשך זמן רב. הם דומים לחוזים עתידיים, אבל יש הבדלים, למשל אין להם תאריך תפוגה או מחיר עתידי מוגדר, יש להם פחות רגולציה, הסכום המינימלי של נכס הבסיס שאתה צריך לסחור הוא מופחת וחוזי הפרשים נסחרים באמצעות ברוקרים, לא באמצעות בורסות גדולות. ברוקרים אלה מרוויחים באמצעות הספרד/ההפרש ורובם מציעים מוצרים בכל השווקים העיקריים בעולם.
  חוזי הפרשים (CFD) הוא מוצר נגזר שמפיק את ערכו מביצוע מכשיר בסיס כגון זהב, מדד מניות, מדד מטבע או אג"ח ממשלתיות. זהו חוזה לשלם או לקבל את ההפרש בין המחיר הנוכחי של מכשיר הבסיס לבין המחיר כאשר החוזה יסתיים. זה מאפשר לסוחרים לנצל את תנועות המחיר. CFDs יכול לשמש גם ספקולציות ולנסות להרוויח מתנועות המחירים או כדי לגדר חשיפה של מכשירים מסוימים על ידי הקטנת הסיכון של תנועות מחיר. 
    
  CFDs פופולריים עם סוחרים קמעונאיים והם בדרך כלל לא מוחזקים במשך זמן רב. הם דומים לחוזים עתידיים, אבל יש הבדלים, למשל אין להם תאריך תפוגה או מחיר עתידי מוגדר, יש להם פחות רגולציה, הסכום המינימלי של נכס הבסיס שאתה צריך לסחור הוא מופחת וחוזי הפרשים נסחרים באמצעות ברוקרים, לא באמצעות בורסות גדולות. ברוקרים אלה מרוויחים באמצעות הספרד/ההפרש ורובם מציעים מוצרים בכל השווקים העיקריים בעולם.
  modifié par yamit .
  Copier dans le presse-papier
13 nov. de 05:10 to 17:30