Good news for the Swedish team!

Discussion commencée , avec 6 commentaires.
 1. Dear Swedish translation volunteer superstars, Good news!
  A new translator has joined your team and has begun helping with the translation project.
  Please welcome Emelie, and help by answering any questions that may arise. Thank you!
  Emelie, welcome! I'm happy to see the Swedish translation moving again.

 2. And the Team continues to grow!
  Welcome Deepswamp!

 3. .....and a 3rd addition to the Swedish Team.
  Welcome Rebecka ;)

 4. Hey all, there is great progress happening with the Swedish translation project. Emeja has made a huge impact with translating strings. She cannot however proofread her own translation, that needs to be done by others in the Team.
  If anyone has any questions of how to do this, please let me know, but it would be great if you all could help with this portion of the work.
  Thanks in advance.
  Josie

 5. Firstly, thank you so very much to the recent additions to the Swedish Translation project Team - Deepswamp, Nordpirat, Viscum and EmelieJansson - you all worked quickly and efficiently in getting this project completed!
  A huge effort in 30 days!

  To set some realistic expectations, we are most likely a month or 2 away from having the Swedish translation live on the BC site.

  The Tech Team who we require to take this project to the next step, are currently at their capacity on tackling some pretty nasty bugs that we have occurring in the back end of the site. Notably one that concerns the Supply Store that is stopping some people from being able to complete their orders + our broken bookplate generator.
  So those 2 things will absolutely take priority.

  I did speak with our Tech Team today about having the translation files loaded into what we called our "staging server" (it is a sort of 'fake' mirror image copy of the live BookCrossing site, that we use to test out changes to the website's coding, new features and other things, like language translation strings) and they confirmed that they ought to be able to get to this later this month (March).

  From there the Swedish Translation Team members will be invited to "test" that everything looks correct in context over in the staging server, likely taking them 4 weeks to explore it fully, and us making any necessary changes.

  Then from there we will go back to the Tech Team and ask them to load the files and code into the live BookCrossing.com site, making it available to all!

 6. Först och främst, tack så mycket till de senaste tilläggen till det svenska översättningsprojektet Team - Deepswamp, Nordpirat, Viscum och EmelieJansson - ni har alla arbetat snabbt och effektivt för att få detta projekt färdigt! En stor insats på 30 dagar!

  För att sätta några realistiska förväntningar är vi med största sannolikhet en eller två månader ifrån att ha den svenska översättningen live här på BC-sajten.

  Det tekniska teamet som vi behöver för att ta det här projektet till nästa steg, håller för närvarande på med att ta itu med några ganska otäcka buggar som har inträffat i den undre delen av webbplatsen. Särskilt en som rör Supply Store som hindrar vissa människor från att kunna slutföra sina beställningar + vår trasiga Bokettikettsgenerator.
  Så dessa två saker kommer absolut att prioriteras.

  Jag pratade med vårt tekniska team idag om att få översättningsfilerna laddade till vad vi kallade vår "staging-server" (det är en sorts "falsk" spegelbildskopia av den levande BookCrossing-webbplatsen, som vi använder för att testa ändringar av webbplatsens kodning, nya funktioner och andra saker, som språköversättningssträngar) och de bekräftade att de borde kunna få till detta senare denna månad (mars).

  Därifrån kommer medlemmarna i det svenska översättningsteamet att bjudas in att "testa" att allt ser korrekt ut i kontexten över i iscensättningsservern, vilket troligen tar dem fyra veckor att utforska fullt ut, och sen gör vi alla nödvändiga ändringar.
  Därefter kommer vi att gå tillbaka till vårt Tech Team och be dem att ladda upp filerna och koden på LiveCrossing.com-webbplatsen, vilket gör det tillgängligt för alla!