27 Jun from 7:38pm to 8:00pm
yamit changed 49 translations in Hebrew, Israel on TradingView. Hide changes
 1.  
 2. מחיר וגרף מניית SIBN — MOEX:SIBN
  מחיר וגרף מניית SIBN MOEX:SIBN
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מחיר וגרף מניית UPRO — MOEX:UPRO
  מחיר וגרף מניית UPRO MOEX:UPRO
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מחיר וגרף מניית Sberbank (MOEX:SBER)
  מחיר וגרף  מניית Sberbank (MOEX:SBER)
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. בורסת מוסקבה — מחיר וגרף מניית MOEX
  בורסת מוסקבה מחיר וגרף מניית MOEX
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. בורסת מוסקבה — מחיר וגרף מניית MOEX
  בורסת מוסקבה מחיר וגרף מניית MOEX
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מחיר וגרף מניית KMAZ — MOEX:KMAZ
  מחיר וגרף מניית KMAZ MOEX:KMAZ
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מחיר וגרף מניית ROSB — MOEX:ROSB
  מחיר וגרף מניית ROSB MOEX:ROSB
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מחיר וגרף מניית MANG — MOEX:MANG
  מחיר וגרף מניית MANG MOEX:MANG
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מחיר Shiba Inu - גרף SHIB לדולר ארה"ב
  מחיר Shiba Inu - גרף SHIB לדולר ארה"ב
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מחיר וגרף מניית DSKY — MOEX:DSKY
  מחיר וגרף מניית DSKY MOEX:DSKY
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מחיר וגרף מניית Lukoil (MOEX:LKOH)
  מחיר וגרף מניית Lukoil (MOEX:LKOH)
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מחיר HitChain - גרף HIT לדולר ארה"ב
  מחיר HitChain - גרף HIT לדולר ארה"ב
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מחיר וגרף מניית ROLO — MOEX:ROLO
  מחיר וגרף מניית ROLO MOEX:ROLO
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מחיר וגרף מניית VTB Bank (MOEX:VTBR)
  מחיר וגרף  מניית VTB Bank (MOEX:VTBR)
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Gazprom — מחיר וגרף מניית GAZP
  Gazprom מחיר וגרף מניית GAZP
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מחיר Avalanche - גרף AVAX לדולר ארה"ב
  מחיר Avalanche - גרף AVAX לדולר ארה"ב
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Gazprom Neft PJSC מספקת שירותי חיפושי נפט וגז. החברה פועלת דרך המגזרים הבאים: Upstream; ו-Downstream. מגזר Upstream (חיפוש והפקה) כולל את הפעולות הבאות: חיפוש, פיתוח, הפקה ומכירה של נפט גולמי וגז טבעי (כולל תוצאות מיזמים משותפים), ושירותי שדות נפט. מגזר Downstream (זיקוק ושיווק) מעבד נפט גולמי למוצרים מזוקקים ורוכש, מוכר ומוביל נפט גולמי ומוצרי נפט מזוקקים. החברה נוסדה ב-24 באוגוסט 1995 ומרכזה בסנט פטרסבורג, הפדרציה הרוסית.
  Gazprom Neft PJSC מספקת שירותי חיפושי נפט וגז. החברה פועלת דרך המגזרים הבאים: Upstream; ו-Downstream. מגזר Upstream (חיפוש והפקה) כולל את הפעולות הבאות: חיפוש, פיתוח, הפקה ומכירה של נפט גולמי וגז טבעי (כולל תוצאות מיזמים משותפים), ושירותי שדות נפט. מגזר Downstream (זיקוק ושיווק) מעבד נפט גולמי למוצרים מזוקקים ורוכש, מוכר ומוביל נפט גולמי ומוצרי נפט מזוקקים. החברה נוסדה ב-24 באוגוסט 1995 ומרכזה בסנט פטרסבורג, הפדרציה הרוסית.
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. KAMAZ PTC עוסקת בייצור ומכירה של משאיות. כמו כן החברה מייצרת ומפיצה משאיות, נגררים, אוטובוסים, טרקטורים, מנועים, מארזי כוח וכלי עבודה שונים. היא פועלת דרך המגזרים הבאים: משאיות ואוטובוסים, ונגררים ומשאיות מיוחדות. החברה נוסדה ב-29 בספטמבר 1969 ומשרדיה הראשיים נמצאים בנברז'ניה צ'לני, רוסיה.
  KAMAZ PTC עוסקת בייצור ומכירה של משאיות. כמו כן החברה מייצרת ומפיצה משאיות, נגררים, אוטובוסים, טרקטורים, מנועים, מארזי כוח וכלי עבודה שונים. היא פועלת דרך המגזרים הבאים: משאיות ואוטובוסים, ונגררים ומשאיות מיוחדות. החברה נוסדה ב-29 בספטמבר 1969 ומשרדיה הראשיים נמצאים בנברז'ניה צ'לני, רוסיה.
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. זהו מספר ה-Affiliate ID הייחודי שלך
  זהו מספר ה-Affiliate ID הייחודי שלך
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. הסבר
  הסבר
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. דלתא
  דלתא
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ה-{@var time} של הבר השמאלי ביותר גלוי כעת בגרף.
  ה-{@var time} של הבר השמאלי ביותר גלוי כעת בגרף.
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. סקריפטים המשתמשים במשתנה זה יופעלו מחדש באופן אוטומטי כאשר הערך שלו יתעדכן כדי לשקף שינויים בגרף, שיכולים להיגרם על ידי גלילה של משתמשים בגרף, או עמודות חדשות בזמן אמת.
  סקריפטים המשתמשים במשתנה זה יופעלו מחדש באופן אוטומטי כאשר הערך שלו יתעדכן כדי לשקף שינויים בגרף, שיכולים להיגרם על ידי גלילה של משתמשים בגרף, או עמודות חדשות בזמן אמת.
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ה-{@var time} של הבר הימני ביותר הגלוי כעת בגרף.
  ה-{@var time} של הבר הימני ביותר הגלוי כעת בגרף.
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. שימו לב כי קריאת alertcondition יוצרת מתווה נוסף. כל הקריאות הללו נלקחות בחשבון כאשר אנו מחשבים את מספר סדרת הפלט לכל סקריפט.
  שימו לב כי קריאת alertcondition יוצרת מתווה נוסף. כל הקריאות הללו נלקחות בחשבון כאשר אנו מחשבים את מספר סדרת הפלט לכל סקריפט.
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. {html_markup_1}Tuple{html_markup_2} של שתי סדרות טרנד-על: קו טרנד-על וכיוון מגמה. ערכים אפשריים הם 1 (כיוון למטה) ו-1 (כיוון למעלה).
  {html_markup_1}Tuple{html_markup_2} של שתי סדרות טרנד-על: קו טרנד-על וכיוון מגמה. ערכים אפשריים הם 1 (כיוון למטה) ו-1 (כיוון למעלה).
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מחשב את אחוז השינוי (קצב השינוי) בין הערך הנוכחי של `source` ובין ערכו `length` של ברים קודמים.
  מחשב את אחוז השינוי (קצב השינוי) בין הערך הנוכחי של  `source` ובין ערכו `length` של ברים קודמים.
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. סדרת `source1` מוגדרת ככזו שחצתה את סדרת `source2` אם, בבר הנוכחי, הערך של `source1` גדול מהערך של `source2`, ובבר הקודם, הערך של ` source1` היה קטן או שווה לערך של `source2`.
  סדרת `source1` מוגדרת ככזו שחצתה את סדרת `source2` אם, בבר הנוכחי, הערך של `source1` גדול מהערך של `source2`, ובבר הקודם, הערך של ` source1` היה קטן או שווה לערך של `source2`.
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. סדרת `source1` מוגדרת ככזו שעברה תחת `source2`-series אם, בבר הנוכחי, הערך של `source1` קטן מהערך של `source2`, ובבר הקודם, הערך של ` source1` היה גדול או שווה לערך של `source2`.
  סדרת `source1` מוגדרת ככזו שעברה תחת `source2`-series אם, בבר הנוכחי, הערך של `source1` קטן מהערך של `source2`, ובבר הקודם, הערך של ` source1` היה גדול או שווה לערך של `source2`.
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. יוצר אירוע התראה כאשר נקרא במהלך בר הזמן האמיתי, אשר יפעיל התראת סקריפט המבוססת על "אירועי פונקציית התראה" אם נוצר בעבר עבור המחוון או האסטרטגיה דרך תיבת הדו-שיח "צור התראה".
  יוצר אירוע התראה כאשר נקרא במהלך בר הזמן האמיתי, אשר יפעיל התראת סקריפט המבוססת על "אירועי פונקציית התראה" אם נוצר בעבר עבור המחוון או האסטרטגיה דרך תיבת הדו-שיח "צור התראה".
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. החזק
  החזק
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. בטל את ההחזקה
  בטל את ההחזקה
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. קישור
  קישור
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. לחץ על
  לחץ על
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. קליקים
  קליקים
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1. לחץ על
  לחץ על
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 2. הקלק
  הקלק
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. פיננסי
  פיננסי
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. סטטיסטיקת תשלום
  סטטיסטיקת תשלום
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. תאריך
  תאריך
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. פעולה
  פעולה
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. סכום/כמות
  סכום/כמות
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. סטטוס
  סטטוס
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. הצלחה
  הצלחה
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מעבד
  מעבד
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. הרשמות
  הרשמות
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. רכישות
  רכישות
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. החזר כספי
  החזר כספי
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. עמלה
  עמלה
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. מקור
  מקור
  changed by yamit .
  Copy to clipboard
27 Jun from 7:38pm to 8:00pm