History

 1. The function creates and returns a new string by concatenating all the elements of an array, separated by the specified separator string.
  The function creates and returns a new string by concatenating all the elements of an array, separated by the specified separator string.

  The function creates and returns a new string by concatenating all the elements of an array, separated by the specified separator string.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Funktionen skapar och returnerar en ny sträng genom att sammanfoga alla element i en matris, åtskilda av den angivna separatorsträngen.
  Funktionen skapar och returnerar en ny sträng genom att sammanfoga alla element i en matris, åtskilda av den angivna separatorsträngen.
  changed by Catsan76 .
  Copy to clipboard