History

 1. Euro / Brazilian Real
  Euro / Brazilian Real

  Euro / Brazilian Real

  changed by Igorzimogorie .
  Copy to clipboard
 2. Euro / Brazilian Real
  Euro / Brazilian Real
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. ยูโร / เรียลบลาซิล
  ยูโร / เรียลบลาซิล
  changed by Mintgloryofgod .
  Copy to clipboard
 4. ยูโร / เรียลบลาซิล
  ยูโร / เรียลบลาซิล
  changed by Lnwnojs .
  Copy to clipboard
 5. ยูโร / เรียลบลาซิล
  ยูโร / เรียลบลาซิล
  changed by Lnwnojs .
  Copy to clipboard
 6. ยูโร / เรียลบลาซิล
  ยูโร / เรียลบลาซิล
  changed by Oatura .
  Copy to clipboard