History

 1. AUSTRALIAN DOLLAR / RUSSIAN RUBLE
  AUSTRALIAN DOLLAR / RUSSIAN RUBLE
  changed by Igorzimogorie .
  Copy to clipboard
 2. AUSTRALIAN DOLLAR / RUSSIAN RUBLE
  AUSTRALIAN DOLLAR / RUSSIAN RUBLE

  AUSTRALIAN DOLLAR / RUSSIAN RUBLE

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. AUSTRALIAN DOLLAR / RUSSIAN RUBLE
  AUSTRALIAN DOLLAR / RUSSIAN RUBLE

  AUSTRALIAN DOLLAR / RUSSIAN RUBLE

  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 4. Đô la Úc/ Đồng Ruble Nga
  Đô la Úc/ Đồng Ruble Nga

  Đô la Úc/ Đồng Ruble Nga

  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 5. Australian Dollar / Russian Ruble
  Australian Dollar / Russian Ruble
  changed by Alex Bondar .
  Copy to clipboard
 6. Đô la Úc/ Đồng Rúp Nga
  Đô la Úc/ Đồng Rúp Nga

  Đô la Úc/ Đồng Rúp Nga

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard
 7. Đô la Úc/ Đồng Rúp Nga
  Đô la Úc/ Đồng Rúp Nga

  Đô la Úc/ Đồng Rúp Nga

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard