Discussion started , with a comment.
 1. Emeja Swedish Translator with proofreading rights on other people’s translations only

  titta gärna på det sista stycket. Jag hade lite svårt att översätta "in place", jag valde orört. någon som har något bättre förslag?

 2. Deepswamp Swedish Translator with proofreading rights on other people’s translations only

  Tycker att det är ok!


History

 1. Hello I'm sorry to hear that you want to leave BookCrossing. This step is not reversible so we do ask for re-confirmation, just to be sure. Think of this message as the one you get as a pop up when you delete your account on other platforms, asking "Are you sure?" If you still want to cancel your account I can do that, but please be aware that it will separate you from the books on your shelf, so you won't be notified of their future travels. If you simply want to cut down on BookCrossing email, you can disable the newsletter, Private Message and journal entry alert options in your profile by going to Edit Profile on your bookshelf and disabling the desired mailings. It will take one more step to disable your release alerts, but that is done by finding the "Manage Release Alerts" link under the "Home" Tab and then selecting to unsubscribe from any release-alert subscriptions you may have. Here is a handy link to the Edit Profile page: https://www.bookcrossing.com/editprofile/ I hope you'll leave your account in place, even if you don't plan to do any more BookCrossing in the immediate future; there's no cost for basic membership, no requirement for minimum participation, and we never give out your private information.
  Hello I'm sorry to hear that you want to leave BookCrossing. This step is not reversible so we do ask for re-confirmation, just to be sure. Think of this message as the one you get as a pop up when you delete your account on other platforms, asking "Are you sure?" If you still want to cancel your account I can do that, but please be aware that it will separate you from the books on your shelf, so you won't be notified of their future travels. If you simply want to cut down on BookCrossing email, you can disable the newsletter, Private Message and journal entry alert options in your profile by going to Edit Profile on your bookshelf and disabling the desired mailings. It will take one more step to disable your release alerts, but that is done by finding the "Manage Release Alerts" link under the "Home" Tab and then selecting to unsubscribe from any release-alert subscriptions you may have. Here is a handy link to the Edit Profile page: https://www.bookcrossing.com/editprofile/ I hope you'll leave your account in place, even if you don't plan to do any more BookCrossing in the immediate future; there's no cost for basic membership, no requirement for minimum participation, and we never give out your private information.

  Hello  
  I'm sorry to hear that you want to leave BookCrossing.  
  This step is not reversible so we do ask for re-confirmation, just to be sure.  
  Think of this message as the one you get as a pop up when you delete your account on other platforms, asking "Are you sure?"  
   
  If you still want to cancel your account I can do that, but please be aware that it will separate you from the books on your shelf, so you won't be notified of their future travels.  
   
  If you simply want to cut down on BookCrossing email, you can  disable the newsletter, Private Message and journal entry alert options in your profile by going to Edit Profile on your bookshelf and disabling the desired mailings.  It will take one more step to disable your release alerts, but that is done by finding the "Manage Release Alerts" link under the "Home" Tab and then selecting to unsubscribe from any release-alert subscriptions you may have.  
  Here is a handy link to the Edit Profile page: https://www.bookcrossing.com/editprofile/  
   
   
  I hope you'll leave your account in place, even if you don't plan to do any more BookCrossing in the immediate future; there's no cost for basic membership, no requirement for minimum participation, and we never give out your private information.

  changed by Josie .
  Copy to clipboard
 2. Hej Jag är ledsen att höra att du vill lämna BookCrossing. Detta steg går inte att ångra så vi ber dig att bekräfta detta igen, bara för att säkerställa ditt beslut. Se det här meddelandet som det du får som ett popup-fönster när du tar bort ditt konto på andra plattformar och frågar "Är du säker?" Om du fortfarande vill avsluta ditt konto kan jag göra det, men tänk på att det kommer att skilja dig från böckerna i din bokhylla, så att du inte kommer att meddelas om deras framtida resor. Om du helt enkelt vill minska på BookCrossing-e-post kan du inaktivera nyhetsbrevet, privata meddelanden och journalanteckningsalternativen i din profil genom att gå till Redigera profil i din bokhylla och inaktivera önskade utskick. Det kommer att ta ytterligare ett steg för att inaktivera dina frisläppsnotiser, men det görs genom att hitta länken "Hantera frisläppsnotiser" under fliken "Hem" och sedan välja att avbryta prenumerationen för de frisläppsnotiser du kan ha. Här är en praktisk länk till sidan Redigera profil: https://www.bookcrossing.com/editprofile/ Jag hoppas att du lämnar ditt konto med frid i sinnet, även om du inte planerar att delta BookCrossing inom den närmaste framtiden; det är kostnadsfritt för det grundläggande medlemskapet, inget krav på minsta deltagande och vi lämnar aldrig ut din privata information.
  Hej  
  Jag är ledsen att höra att du vill lämna BookCrossing.  
  Detta steg går inte att ångra vi ber dig att bekräfta detta igen, bara för att säkerställa ditt beslut.  
  Se det här meddelandet som det du får som ett popup-fönster när du tar bort ditt konto andra plattformar och frågar "Är du säker?"  
     
  Om du fortfarande vill avsluta ditt konto kan jag göra det, men tänk att det kommer att skilja dig från böckerna i din bokhylla, att du inte kommer att meddelas om deras framtida resor.  
     
  Om du helt enkelt vill minska BookCrossing-e-post kan du inaktivera nyhetsbrevet, privata meddelanden och journalanteckningsalternativen i din profil genom att till Redigera profil i din bokhylla och inaktivera önskade utskick. Det kommer att ta ytterligare ett steg för att inaktivera dina frisläppsnotiser, men det görs genom att hitta länken "Hantera frisläppsnotiser" under fliken "Hem" och sedan välja att avbryta prenumerationen för de frisläppsnotiser du kan ha.  
  Här är en praktisk länk till sidan Redigera profil: https://www.bookcrossing.com/editprofile/  
     
     
  Jag hoppas att du lämnar ditt konto med frid i sinnet, även om du inte planerar att delta BookCrossing inom den närmaste framtiden; det är kostnadsfritt för det grundläggande medlemskapet, inget krav minsta deltagande och vi lämnar aldrig ut din privata information.
  changed by Emeja .
  Copy to clipboard
 3. Hej Jag är ledsen att höra att du vill lämna BookCrossing. Detta steg går inte att ångra så vi ber dig att bekräfta detta igen, bara för att säkerställa ditt beslut. Se det här meddelandet som det du får som ett popup-fönster när du tar bort ditt konto på andra plattformar och frågar "Är du säker?" Om du fortfarande vill avsluta ditt konto kan jag göra det, men tänk på att det kommer att skilja dig från böckerna i din bokhylla, så att du inte kommer att meddelas om deras framtida resor. Om du helt enkelt vill minska på BookCrossing-e-post kan du inaktivera nyhetsbrevet, privata meddelanden och journalanteckningsalternativen i din profil genom att gå till Redigera profil i din bokhylla och inaktivera önskade utskick. Det kommer att ta ytterligare ett steg för att inaktivera dina frisläppsnotiser, men det görs genom att hitta länken "Hantera frisläppsnotiser" under fliken "Hem" och sedan välja att avbryta prenumerationen för de frisläppsnotiser du kan ha. Här är en praktisk länk till sidan Redigera profil: https://www.bookcrossing.com/editprofile/ Jag hoppas att du lämnar ditt konto orört, även om du inte planerar att delta BookCrossing inom den närmaste framtiden; det är kostnadsfritt för det grundläggande medlemskapet, inget krav på minsta deltagande och vi lämnar aldrig ut din privata information.
  Hej  
  Jag är ledsen att höra att du vill lämna BookCrossing.  
  Detta steg går inte att ångra vi ber dig att bekräfta detta igen, bara för att säkerställa ditt beslut.  
  Se det här meddelandet som det du får som ett popup-fönster när du tar bort ditt konto andra plattformar och frågar "Är du säker?"  
     
  Om du fortfarande vill avsluta ditt konto kan jag göra det, men tänk att det kommer att skilja dig från böckerna i din bokhylla, att du inte kommer att meddelas om deras framtida resor.  
     
  Om du helt enkelt vill minska BookCrossing-e-post kan du inaktivera nyhetsbrevet, privata meddelanden och journalanteckningsalternativen i din profil genom att till Redigera profil i din bokhylla och inaktivera önskade utskick. Det kommer att ta ytterligare ett steg för att inaktivera dina frisläppsnotiser, men det görs genom att hitta länken "Hantera frisläppsnotiser" under fliken "Hem" och sedan välja att avbryta prenumerationen för de frisläppsnotiser du kan ha.  
  Här är en praktisk länk till sidan Redigera profil: https://www.bookcrossing.com/editprofile/  
     
     
  Jag hoppas att du lämnar ditt konto orört, även om du inte planerar att delta BookCrossing inom den närmaste framtiden; det är kostnadsfritt för det grundläggande medlemskapet, inget krav minsta deltagande och vi lämnar aldrig ut din privata information.
  changed by Emeja .
  Copy to clipboard
 4. Hej Jag är ledsen att höra att du vill lämna BookCrossing. Detta steg går inte att ångra så vi ber dig att bekräfta detta igen, bara för att säkerställa ditt beslut. Se det här meddelandet som det du får som ett popup-fönster när du tar bort ditt konto på andra plattformar och frågar "Är du säker?" Om du fortfarande vill avsluta ditt konto kan jag göra det, men tänk på att det kommer att skilja dig från böckerna i din bokhylla, så att du inte kommer att meddelas om deras framtida resor. Om du helt enkelt vill minska på BookCrossing-e-post kan du inaktivera nyhetsbrevet, privata meddelanden och journalanteckningsalternativen i din profil genom att gå till Redigera profil i din bokhylla och inaktivera önskade utskick. Det kommer att ta ytterligare ett steg för att inaktivera dina frisläppsnotiser, men det görs genom att hitta länken "Hantera frisläppsnotiser" under fliken "Hem" och sedan välja att avbryta prenumerationen för de frisläppsnotiser du kan ha. Här är en praktisk länk till sidan Redigera profil: https://www.bookcrossing.com/editprofile/ Jag hoppas att du lämnar ditt konto orört, även om du inte planerar att delta BookCrossing inom den närmaste framtiden; det är kostnadsfritt för det grundläggande medlemskapet, inget krav på minsta deltagande och vi lämnar aldrig ut din privata information.
  Hej  
  Jag är ledsen att höra att du vill lämna BookCrossing.  
  Detta steg går inte att ångra vi ber dig att bekräfta detta igen, bara för att säkerställa ditt beslut.  
  Se det här meddelandet som det du får som ett popup-fönster när du tar bort ditt konto andra plattformar och frågar "Är du säker?"  
     
  Om du fortfarande vill avsluta ditt konto kan jag göra det, men tänk att det kommer att skilja dig från böckerna i din bokhylla, att du inte kommer att meddelas om deras framtida resor.  
     
  Om du helt enkelt vill minska BookCrossing-e-post kan du inaktivera nyhetsbrevet, privata meddelanden och journalanteckningsalternativen i din profil genom att till Redigera profil i din bokhylla och inaktivera önskade utskick. Det kommer att ta ytterligare ett steg för att inaktivera dina frisläppsnotiser, men det görs genom att hitta länken "Hantera frisläppsnotiser" under fliken "Hem" och sedan välja att avbryta prenumerationen för de frisläppsnotiser du kan ha.  
  Här är en praktisk länk till sidan Redigera profil: https://www.bookcrossing.com/editprofile/  
     
     
  Jag hoppas att du lämnar ditt konto orört, även om du inte planerar att delta BookCrossing inom den närmaste framtiden; det är kostnadsfritt för det grundläggande medlemskapet, inget krav minsta deltagande och vi lämnar aldrig ut din privata information.
  changed by Deepswamp .
  Copy to clipboard