🔁


History

 1. Avg. movement speed
  Avg. movement speed

  Avg. movement speed

  changed by Bartosz .
  Copy to clipboard
 2. Avg. movement speed
  Avg. movement speed

  Avg. movement speed

  changed by Nocrapatall .
  Copy to clipboard
 3. Tốc độ di chuyển TB
  Tốc độ di chuyển TB
  changed by Duy Trung .
  Copy to clipboard