🔁


History

 1. Camera is currently in use. Please close the app which uses the camera before launching %1$s.
  Camera is currently in use.         
  Please close the app which uses the camera before launching %1$s.
  changed by Bartosz .
  Copy to clipboard
 2. Agora mesmo a cámara está en uso. Por favor, peche os outros aplicativos que empreguen a cámara antes de usar %1$s.
  Agora mesmo a cámara está en uso. Por favor, peche os outros aplicativos que empreguen a cámara antes de usar %1$s.

  Agora mesmo a cámara está en uso.  
  Por favor, peche os outros aplicativos que empreguen a cámara antes de usar %1$s.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Agora mesmo a cámara está en uso. Por favor, pecha as outras aplicacións que empreguen a cámara antes de usar %1$s.
  Agora mesmo a cámara está en uso. Por favor, pecha as outras aplicacións que empreguen a cámara antes de usar %1$s.

  Agora mesmo a cámara está en uso.  
  Por favor, pecha as outras aplicacións que empreguen a cámara antes de usar %1$s.

  changed by Xesusmosquera .
  Copy to clipboard