🔁


History

 1. By upgrading you get additional benefits and you support the developers of this app.
          By upgrading you get additional benefits and you support the developers of this app.    
  changed by Bartosz .
  Copy to clipboard
 2. Genom att uppgradera detta program får du ytterligare förmåner och stödjer tillverkarna av detta program.
  Genom att uppgradera detta program får du ytterligare förmåner och stödjer tillverkarna av detta program.

           Genom att uppgradera detta program får du ytterligare förmåner och stödjer tillverkarna av detta program.     

  changed via the API .
  Copy to clipboard